22.9.2017 klo 14:14
Uutinen

Keski-Suomesta hyvinvointiosaamisen ja terveyden edistämisen maakunta

Keski-Suomi haluaa profiloitua hyvinvointiosaamisen ja terveyden edistämisen maakunnaksi. Terveyden ja hyvinvoinnin panostukset lisäävät tehokkaimmin kansalaisten elämänlaatua ja vähentävät sote-kustannuksia sekä inhimillistä kärsimystä. Se luo myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

”Keski-Suomessa on terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen profiloitunut sairaanhoitopiiri ja maan ainoa liikuntatieteellinen tiedekunta vahvasti poikkitieteellisessä yliopistossa. Täällä on merkittävää kuntoutusosaamista ja panostusta kansanterveyteen. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on olennainen osa Jyväskylään rakentuvan Suomen ensimmäisen digisairaalan suunnitelmia. Maakunnassa on vahvaa, organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä hyvinvointialan yritysten, järjestöjen ja julkisten toimijoiden välillä. Yhteistyötä koordinoi Keski-Suomen hyvinvoinnin osaamiskeskittymä KeHO, joka kokoaa jo miltei 20 alan keskeistä organisaatiota toimimaan yhdessä”, kertoo Keski-Suomen maakuntajohtaja Tapani Mattila.

”Korkeatasoinen osaaminen ja yhteistyö Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun välillä on ydin, jonka ympärille syntyy nyt liiketoimintaa. Uudentyyppiset innovaatioalustat edistävät hyvinvointialan toimijoiden kohtaamista. Tässä eturintamassa ovat keskussairaalan ja yliopistokampuksen liepeille rakentuvat Kukkulan ja Hippoksen alueet.

Pohjimmiltaan tavoitteena on kaikkien keskisuomalaisten hyvinvoinnin lisäys. Resepti on periaatteessa hyvin yksinkertainen: liikunta, lepo, luonto ja yhteisöllisyys edistävät jokaisen terveyttä. Näiden lisäksi esimerkiksi digitaalisilla sovelluksilla halutaan tukea ihmisiä onnistumaan oman hyvinvoinnin ja terveyden lisäämisessä ”, toteaa Mattila.

Maakuntajohtaja Tapani Mattila esittää sosiaali- ja terveysministeriön edustajille aloitteen Keski-Suomen hyvinvointikeskittymän puolesta tänään 22.9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluetapahtumassa Jyväskylässä.

Keski-Suomi haluaa, että maakunnan monitieteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamiskeskus huomioidaan terveysalan kehittämiseen tähtäävässä uudistuvassa lainsäädännössä, kansallisissa strategioissa, rahoitusohjelmissa ja profilointisuunnitelmissa.

”Keskisuomalainen osaamiskeskittymä on valtakunnan mittakaavassa merkittävä. Keski-Suomen painotus poikkeaa maan yliopistollisten keskussairaaloiden ympärille rakentuvien, sairauspainotteisten osaamiskeskittymien profiilista täysin”, sanoo Mattila.

Hyvinvointiosaamisen Keski-Suomi -esitys

Lisätietoja:

Tapani Mattila

040 595 0011

tapani.mattila[at]keskisuomi.fi