20.5.2020 klo 15:38
Uutinen

Keski-Suomesta vahva kannanotto kotimaan reittilentojen puolesta

Keski-Suomen liitto ja maakunnan toimijat esittävät lentojen palauttamista ja kehittämistä välittömästi koronavirustilanteen sen mahdollistaessa.

Keski-Suomen liiton tiedote 20.05.2020

Keski-Suomen liitto, Keski-Suomen kunnat, Keski-Suomen kauppakamari, Keski-Suomen Yrittäjät ja Jyväskylän yliopisto eivät hyväksy Finnairin kotimaan lentovuorojen lakkauttamista ja sen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia Keski-Suomen saavutettavuudelle ja elinvoimalle. Toimijat esittävät lentojen palauttamista ja kehittämistä välittömästi koronavirustilanteen sen mahdollistaessa.

Finnairin ilmoituksen mukaan yhtiö ei lennä Jyväskylään, Joensuuhun, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan kesän 2020 aikana ja talvikauden 2020/2021 tilannetta se tarkastelee elokuussa.

Kannanoton mukaan reittilentoliikenteellä on elintärkeä merkitys niin Keski-Suomen saavutettavuuden, jatkolentoyhteyksien, kansainvälistymisen, aluetalouden, matkailun, työmarkkinoiden, oppilaitosten kuin elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta. Lentoliikenneyhteyksien toimivuus vaikuttaa suoraan yritysten sijaintiin ja toimintaedellytyksiin sekä Suomeen kohdistuviin investointeihin.

Kannanotto korostaa, että alueiden saavutettavuutta tulee aina tarkastella kokonaisuutena ja että tällä hetkellä alueiden kansainväliselle saavutettavuudelle ei ole lentoliikenteen korvaavaa kulkumuotoa:

”Pidemmällä aikajänteellä alueiden saavutettavuutta tulee kehittää pitkäjänteisesti strategisena kokonaisuutena, johon valmisteilla oleva 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa hyvän mahdollisuuden, eritoten raideliikenteen osalta”, kannanotossa sanotaan.

Kannanotto alleviivaa, että Finnair Oyj:n yksittäisillä päätöksillä ei tule vaarantaa maakuntien elinkeinoelämän vakautta ja toimintaympäristön ennustettavuutta.

Keski-Suomella ja maakuntaan kohdistuvilla reittilennoilla on myös merkittävä rooli koronakriisin vaikutusten hillitsemisessä ja korjaamisessa:

”Keski-Suomen elinkeinoelämä toimii kansainvälisillä markkinoilla muun muassa metsäteollisuudessa, konepajateollisuudessa ja matkailussa tuottaen kauppataseen ylijäämää eli juuri niitä euroja, joita koronaviruksen aiheuttamasta taantumasta nousemiseksi tarvitaan.”

Talouden nousuun tarvitaan siivet – Keskisuomalaisten kannanotto kotimaan reittilentojen puolesta

Lisätietoja:

Pekka Hokkanen

vs. maakuntajohtaja

040 595 0016

pekka.hokkanen[at]keskisuomi.fi

Markus Erkkilä

suunnittelujohtaja

040 162 7887

markus.erkkila[at]keskisuomi.fi