13.4.2018 klo 11:53
Uutinen

Kevätkokous

Kerimäen Yrittäjien kevätkokous pidetään Activity Makerin uusissa toimitiloissa osoitteessa Olavinkatu 44, Savonlinna. Päivä on 25.4 ja kokous alkaa .klo 18.00. Kokouksen vieraana ovat Tomi Lantta vakuutusyhtiö Fenniasta ja Saara Vaukonen Etelä-Savon Yrittäjistä.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
3. Päätetään, otetaanko kokouksessa käsiteltäväksi muita asioita, kuin mitä kokouskutsussa on mainittu tai mitä hallitus kokoukselle esittää
4. käsitellään yhdistyksen toimintakertomus
5. käsitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajain lausunto, sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille
6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat
7. Kokouksen päätös

Tervetuloa kokoukseen.