8.5.2017 klo 21:43
Uutinen

Kevätkokous 22.5.2017 klo 19:00 (paikka ilmoitetaan, kun varmistuu)

Sääntömääräinen kevätkokous:

1. Kokouksen järjestäytyminen

2. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä tilintarkastuskertomus.

3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille

4. Suunnitellaan Suomi 100 -teemaan liittyvää Koko Kylä Koolle -tapahtumaa

5. Muut mahdolliset esille tulevat asiat