11.3.2019 klo 19:20
Uutinen

Kevätkokous

Huittisten Yrittäjien sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 3.4.2019 klo 19.00 Yrittäjälantilla. Kaikki ovat tervetulleita kokoukseen.

Kevätkokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kahvitarjoilu alkaa klo18.30.

Alla kokouksen esityslista.

KEVÄTKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1. KOKOUKSEN AVAUSKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. (Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.)

3. TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018

Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus vuodelta 2018, joka on esitelty jäsenistölle syyskokouksessa ja kokouksessa hyväksytty. Kokouksessa puheenjohtaja referoi toimintakertomusta osittain.

4. TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTOTILI-JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Päätetään tili-ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille mahdollisille tilivelvollisille.

5. MUUT ASIAT

(Käsitellään muu hallituksn valmistelemat ja jäsenten hallitukselle vähintään 20 vuorokautta ennen kokousta kirjallisesti esittämät asiat)

6. KOKOUKSEN PÄÄTÖS