11.1.2023 klo 13:42
Uutinen

Kiinteistön omistajan tulisi jatkossakin saada päättää kuka tyhjentää sako- tai umpikaivolietteen

Joensuun alueellinen jätelautakunta on päättänyt helmikuussa 2022, että kaikissa sen toimialueen kunnissa siirrytään kunnan järjestämään sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetukseen vaiheittain aikavälillä 1.1.2023–30.6.2024. Nykyinen sopimusperusteinen sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetus lakkaa kullakin Puhas Oy:n kilpailuttamalla urakka-alueella porrastetusti samaan aikaan, kun siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Tämä päätös tullakseen voimaan koskee siis Joensuun lisäksi Ilomantsin, Kontiolahden, Liperin sekä Polvijärven asukkaiden sako- ja umpikaivoja.

Tuon päätöksen jälkeen alan yrittäjät valittivat päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, ja päätös asiasta tuli marraskuun lopulla. Valitus kumottiin. Nyt yrittäjät ovat jättäneet asiasta valituslupahakemuksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Uskomme vahvasti, että viranomaiset ovat käyttäneet virheellisiä tietoja koskien alueen kiinteistöjä ja niiden tuottamaa sako- ja umpikaivolietteen määrää. Joukoon on tilastoitu kiinteistöjä, joissa ei ole asutusta. On päädytty väärään johtopäätökseen syntyneen ja käsittelyyn viedyn lietteen erosta. Viranomainen kuvittelee, että syntynyttä lietettä hukattaisiin maastoon laittomasti jopa yli puolet.

Tähän vedoten on lähdetty rakentamaan kunnallista kuljetusjärjestelmää.

Mutta on otettava huomioon, että jos puolet kerätystä lietteessä hukattaisiin maastoon laajasti ja systemaattisesti, niin puhuttaisiin isosta talous- ja ympäristörikoksesta. Ja nykymaailmassa ei voi kipata tuhansia tonneja lietettä ilman, että sitä huomattaisiin. Syntyisi hajuhaittoja ja varmasti alueella ei kasvaisi mitään.

Kunnallisessa mallissa kiinteistönomistajat käytännössä pakotettaisiin liittymään järjestelmään. Ja päätös vaikuttaisi usean kuljetusyrittäjän toimintaan ja mahdollisuuteen harjoittaa elinkeinoaan pysyvällä tavalla. Jos laiminlyöntejä ilmenee, niin sen havaitseminen on helpompaa uuden siirtorekisterin käyttöönoton ja alkaneen kunnallisen kiinteistöjen tarkastuksen jälkeen.

Yksityiset tilaajat ottavat suoraan yhteyttä kuljetusliikkeeseen, joka hoitaa kustannustehokkaasti sako- ja umpikaivojen tyhjennyksen. Tämän lisäksi nämä yksityiset yrittäjät tekevät viemäriputkistojen huolto- ja puhdistustöitä ja monesti se akuuttitarve sattuu juuri pyhä- ja lepopäiville. Heidän palvelunsa saa heti, kun jos tässä välissä olisi kunnallinen yhtiö, joka vastaisi puhelimeen vain virka-aikana.

Asiaa olisi syytä tarkastella myös huoltovarmuusnäkökulmasta. Jos sähkönsaantimme keskeytyy, niin miten käy lietteelle kaupungissa? Tulee akuutti tarve kymmenille loka-autoille. Jos kunnallisen yhtiön toiminta budjetoidaan minimikustannukselle ja autoja ei enää löydy yrittäjien jouduttua lopettamaan liiketoimintansa, niin liete tulvii kaduille.

Lisätietoja:

Merja Blomberg, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, p. 050 367 5194

Tarja Anttonen, toiminnanjohtaja, SKAL Ympäristöyritykset, p. 050 533 1180