21.12.2018 klo 13:58
Uutinen

Kilpailu julkisten toimijoiden kanssa kismittää yrittäjiä – Yrittäjägallup: Myös yritystuet sotkevat kilpailua 

Yrittäjät kokevat kilpailun epäreiluksi julkisten toimijoiden kanssa: peräti 81 prosenttia julkisesti omistetun toimijan kanssa kilpailevista yrityksistä kokee, että kilpailu ei ole reilua.

Suomen Yrittäjien Kantar TNS -tutkimusyhtiöllä teettämään Yrittäjägallupiin vastasi 1009 yrittäjää, Suomen Yrittäjien jäsenien lisäksi Gallup Forum -yrittäjäpanelisteja sekä LeadDesk -yritystietokannasta poimittuja yrittäjiä.

Syitä epäreiluksi koettuun tilanteeseen on monia. Vastaajat saivat valita useamman vaihtoehdon. Selvästi suurimmaksi syyksi yrittäjät kokivat sen, että julkinen toimija hinnoittelee palvelut ja tuotteet alle kustannustason. Näin vastasi 64 prosenttia niistä, jotka kokivat kilpailun epäreiluksi.

– Asia kismittää monia yrityksiä. Julkinen elinkeinotoiminta syö elintilaa yksityisiltä yrityksiltä ja kilpailu koetaan vahvasti epäreiluksi. Tähän päättäjien on tartuttava. Meillä on liikaa julkista elinkeinotoimintaa ja verorahoilla tehdään turhaan sellaisia investointeja, joihin löytyisi myös yksityistä pääomaa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Epäreiluksi koettu kilpailutilanne korostui erityisesti palvelu- ja rakennusalojen yrittäjien keskuudessa.

Yrittäjät kokevat kilpailutuksen puutteen epäriluna

Toiseksi yleisimmäksi syyksi yrittäjät kokivat, että julkinen toimija saa asiakkaita ilman kilpailutusta. Tämä vaihtoehdon valitsi 47 prosenttia niistä vastaajista, jotka kokivat kilpailun epäreiluksi. Kolmanneksi suurin syy oli se, että julkinen toimija saa asiakkaita yksinoikeudella, ja näin vastasi 35 prosenttia kilpailun epäreiluksi kokeneista vastaajista.

Lisäksi ongelmallisena koettiin se, että julkinen toimija ostaa tuotteita ja palveluita toiselta julkiselta toimijalta. Tämän vastausvaihtoehdon valitsi 26 prosenttia kilpailun epäreiluksi kokeneista vastaajista.

– Ruokahuolto, kiinteistöhoito ja -hallinto, pesulapalvelut ja jopa tietohallinto voivat olla kuntayhtiöiden käsissä. Tilanne on huonompi kuin sen oletetaan olevan. Usein suljetaan silmät siltä, miten kuntayhtiöt vievät asiakkaita yrittäjiltä ja häiritsevät yritysten kasvua, Mikael Pentikäinen sanoo.

Toistaiseksi suurin osa vastanneista yrittäjistä ei ole jättänyt investointeja tekemättä kilpailutilanteen vuoksi, mutta 15 prosentilla kaikista vastaajista kilpailutilanne julkisten toimijoiden kanssa on vaikuttanut investointeihin.

Yritystuet tuhlaavat verorahoja

Myös yritystukien koetaan häiritsevän kilpailua. Yrittäjägallupiin vastanneista 48 prosenttia koki, että yritystukia pitäisi vähentää nykyisestä.

Rakentamisen alalla 55 ja kaupan alalla 50 prosentti vastaajista koki yritystuet ongelmallisina.

Teollisuuden alalla 48 prosenttia ja palvelualojen toimijoista 47 koki, että yritystukia pitäisi vähentää.

– Monet yrittäjät ovat hyvin kriittisiä yritystukia kohtaan ja haluavat vähentää niitä. Niiden koetaan sotkevan kilpailua ja tuhlaavan verorahoja, Pentikäinen sanoo.

– Joissakin tapauksissa yritystukia saavat toimialan isot yritykset, mutta pienet eivät. Innovaatio- ja kehityspuolen tukia toki kannatetaankin, Pentikäinen sanoo.

Elina Hakola

elina.hakola ( at ) yrittajat.fi