26.8.2021 klo 13:47
Uutinen

Kirkastusta tulevaisuuteen

Yrittäjämäinen työskentelytapa siivitti Sara Suvisen kohti yrittäjyyttä.

Sara Suvinen aloitti Priole Palvelut Oy:n toimitusjohtajana maaliskuussa 2021. Kokemusta yrittäjyydestä on kertynyt jo yli vuosikymmenen verran, ja tällä hetkellä Suvinen on mukana osakkaana kolmessa eri yrityksessä

– Olen ollut yrittäjä vuodesta 2010 alkaen, ja vaikka olenkin tehnyt välillä palkkatöitä, silti se yrittäjyys on ollut minulla rinnalla koko ajan.

Ennen yrittäjäksi loikkaamista Kontiolahdelta lähtöisin oleva Suvinen työskenteli pitkään Etelä-Suomessa. Palkkatyöt vaihtuivat yrittäjyyteen vuonna 2010, kun Kontiolahden Selkieltä löytyi myynnissä oleva kyläkauppa.

– En koskaan lähtökohtaisesti ajatellut lähteä yrittäjäksi, mutta työskentelytapani oli aina yrittäjämäinen. Aloin sitten kuitenkin miettiä yrittäjyyttä, Suvinen muistelee.

Priole ihastutti

Priole on työkalu organisaatioille tulevaisuuden kirkastamiseen ja muutoksen aikaansaamiseen.

Ajatuksena Priolen taustalla oli kehitysvaiheessa se, että pienille ja keskisuurille yrityksille saataisiin työkalu, jonka avulla voitaisiin ennakoida tulevaisuuden muutoksia.

– Tänä päivänä muutostahti on valtava, ja johtajilla on haasteena se, mihin kannattaa tarttua ja mihin ei, Suvinen toteaa.

Priole Palvelut auttaa organisaatioita liiketoiminnan kehittämisessä. Priole-työkalu perustuu tehokkaisiin työpajamenetelmiin, joista suosituin on tarvetyöpaja. Tarvetyöpajassa mietitään megatrendejä eli sitä, mihin suuntaan maailma on menossa, jonka jälkeen arvioidaan megatrendien vaikutuksia toimialan kannalta.

– Tärkeää on osata myös karsia asioita, jotka eivät vaikuta liiketoimintaan ja joita ei kannata ottaa huomioon, Suvinen tuumaa.

Priole-työkalu tuli Suviselle tutuksi vuoden 2019 lopulla, kun hänet pyydettiin mukaan työpajaan ulkopuolisena asiantuntijana. Suvinen tykästyi työkaluun, joka mahdollisti hänelle uudenlaisen työskentelytavan.

– Olin aiemmin tehnyt erilaisia liiketoiminnan konsultointiprojekteja, ja olin tehnyt strategiatyötä hyvin perinteisellä tavalla eli keskustelemalla toimitusjohtajien kanssa kahden kesken. Siitä puuttui osallistaminen, tärkeimpien muutosten poimiminen sekä se, että katsotaan laajasti ja analyyttisesti asioita. Ihastuin Priole-työkaluun, sillä vaikka työ on edelleen analyyttista, se on myös riittävän kevyttä perinteiseen strategiatyöhön verrattuna, Suvinen kertoo.

Ennakointi tärkeää

Lähes kaikki yrityksen tarjoamista työpajoista on mahdollista toteuttaa digitaalisesti etänä. Korona-aika on vauhdittanut digitaalisen alustan syntymistä. Lisäksi korona on pysyvyydellään auttanut ymmärtämään muutoksen ja ennakoinnin tärkeyttä.

Suvisen mukaan korona-ajan jäädessä taka-alalle Priole auttaa organisaatioita tunnistamaan tulevaisuuden kannalta tärkeät panostuskohteet samalla tavalla kuin ennen koronaa. Jatkossa koronan kaltaisiin muutoksiin kyetään varautumaan paremmin.

Priole Palvelut Oy:n tulevaisuudennäkymien keskiössä ovat toiminnan jatkuva kehittäminen ja asiakkuusnäkökulma.

– Katsomme, miten asiakkaat suhtautuvat palveluihin ja mietimme sitten seuraavia askelia. Kehitämme varmasti jo olemassa olevia palveluja ja mietimme siihen rinnalle lisäpalveluja. Toisena isona asiana tulevaisuudessa on ympäri Suomen toimivan kumppaniverkoston kasvattaminen ja kehittäminen.

Priole Palvelut Oy

  • Omistajina Easteam oy, Sara Suvinen ja Riku Väisänen.
  • Yrityksessä työskentelee neljä henkilöä.
  • Palvelut auttavat organisaatioita tulevaisuuden kirkastamisessa ja muutoksen aikaansaamisessa.
  • Priole-työkalua hyödyntävä kumppaniverkosto toteuttaa palvelua ympäri Suomen.

Teksti ja kuvat: Janika Utriainen


Artikkeli on Neuvokas-jäsenlehdestä. Pääset lukemaan sitä klikkaamalla tästä >