27.3.2017 klo 09:30
Uutinen

KKV kehittäisi rakentamisen sääntelyä – Kuntavaalit ovat mahdollisuus uudistaa

KKV:n mukaan tehoton rakentamisen sääntely ja maankäytön ohjaus hidastavat rakentamista. Yksi keino kehittää niiden käytäntöjä ovat tulevat kuntavaalit.

Suomen Yrittäjien kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin arvioi, että kiinteistöasiat ovat kuntavaaleissa ajankohtainen teema.

– Maankäyttö on kunnan erittäin keskeinen tehtävä. Sillä voidaan joko tuhota tai nostaa kunta.

Hänen mukaansa olisi tärkeää, että kunnat olisivat ketteriä kiinteistö- ja kaava-asioissa, eivätkä jumahtaisi muutosten vastaan haraamiseen. Tonttien hyvä saatavuus on hänen mukaansa yksi keino tuoda kuntaan yrityksiä.

– Tämä on kaikkien valtuutettujen asia, jotka haluavat, että kuntaan tulee uusia asukkaita ja yrityksiä ja että sinne rakennetaan, Grekin arvioi.

Yritykset tuovat mukanaan myös investointeja. Kun yritys suunnittelee uudelle paikkakunnalle siirtymistä, kiinteistön tai tontin saatavuus ja sijainti ovat yksi kriteereistä.

– Maankäyttöä ja rakentamista ohjaa laki, mutta on tärkeä huomata, että kuntien maapolitiikka ja tontinluovutusta koskeva päätöksenteko vaikuttavat yritysten sijoittumiseen ja investointeihin. Kuntien elinvoiman kannalta on merkityksellistä, että kuntapäätökset tehdään tasapuolisesti yrityksiä kuunnellen ja toimivan kilpailun edellytykset huomioon ottaen, arvioi Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen.

Jos kunnasta on vaikea hakea tonttia, se voi ohjata yrityksiä muualle, Grekin sanoo.

KKV: Uudistukset ovat tarpeen

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tuoreen selvityksen mukaan kunnat ovat yhä jähmeitä liikkeissään. Kiinteistöjä ja kaavoittamista koskeva lainsäädäntö kaipaisikin sen mukaan uudistamista.

KKV:n mukaan kuntien tulisi siirtyä kokonaistarjonnan rajoittamisesta sen aitoon edistämiseen. Tästä näkökulmasta nykyinen sääntely on sen mukaan tehotonta.

Selvityksessä esitetään neljä kehitysehdotusta:

1. Asemakaavakäsittelyä tulisi nopeuttaa ja maanomistajan aloiteoikeutta vahvistaa.

Maankäyttö- ja rakennuslakia muuttamalla voitaisiin nopeuttaa päätöksentekoa. KKV ehdottaa, että maanomistajan tehtyä aloitteen asemakaavan laatimisesta tai muuttamisesta kunnan tulisi päättää toimenpiteistä kahden kuukauden aikana.

– Olisi myös tärkeää, että aloiteoikeus yhdistettäisiin yhden luukun -toimintaperiaatteeseen. Silloin siitä olisi oikeasti yrittäjille hyötyä, Grekin arvioi.

Periaate tarkoittaa sitä, että yritykset voisivat saada kaikki hankkeeseen liittyvät luvat samasta paikkaa.

2. Kaavamenettelyä tulisi keventää rakennusten käyttötarkoitusten muutoksissa.

Esitys helpottaisi toimistorakennusten tai muiden vastaavien tilojen muuttamista asuntokäyttöön.

3. Maankäytön strategista ohjausta tulisi vahvistaa.

4. Vinoutuneet kannustinrakenteet tulisi suoristaa ja kiinteistöverotusta kehittää.

Vinoutuneiden kannustinrakenteiden ydin on se, että vain nykyiset asukkaat äänestävät, Grekin selventää. Tämän vuoksi kuntataloudesta päättävät keskittyvät palvelemaan lähinnä nykyisiä asukkaita, eivätkä esimerkiksi kuntaan muuttamista harkitsevia.

Jos kunnilla tai maakunnilla ei ole kannusteita kasvaa nopeasti, ne eivät KKV:n mukaan nopeuta kaavoitusta tai tarjoa tontteja. Kaavoitusbyrokratia onkin yksi keino jarruttaa liialliseksi koettua kasvua.

Grekinin arviolta KKV:n ehdotukset ovat toimivia ja ne veisivät eteenpäin hallitusohjelmaankin kirjattua suuntaviivaa maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista.

toimitus@yrittajat.fi