28.5.2020 klo 10:20
Uutinen

Kolumni: Soten monituottajuus uhattuna Päijät-Hämeessä

Päijät-Hämeessä käydään keskustelua sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamistavoista ja näin samalla kotimaisten pk-yrityksien mahdollisuudesta osallistua hyvinvointipalveluiden tuottamiseen.

Aluksi esimerkiksi otan ensihoidon. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksessa 11.5. oli tarkoitus päättää ensihoidon tuottamisen mallista. Asia pöydättiin ja jälkikäteen on moitittu muutoksen vastustajia lyhytnäköisyydestä ja muutosvastarinnasta.

Muutosvastarintaväitteiden taakse tunnutaan verhoavan se, että päätöksellä olisi lakkautettu yksityinen ensihoidon tuotanto kokonaan ulos ratkaisua kunnolla perustelematta.

Kuntayhtymän hallituksessa oli tarkoitus päättää ”ettei yhtymässä ole mahdollisuutta kilpailuttaa siirtokuljetuksia, koska yhtymässä pitää kaikissa toiminnoissa suosia kaikkein kustannustehokkainta tuotantotapaa”. Tuo suora lainaus päätösesityksestä on todella erikoinen. Aineiston perusteella ei tuoda esiin miten kilpailun rajaaminen pois varmistaisi kustannustehokkaimman tuotantotavan.

Keskustelussa on viitattu ulkopuolisten selvityshenkilöiden Puolijoen ja Silfvastin työhön. Tässä selvityksessä kuitenkin nimenomaisesti todetaan, ettei kyetty ottamaan kantaa kustannuksiin nykyjärjestelmään verrattuna. Lehtitietojen perusteella näitä laskelmia aloitetaan tekemään vasta nyt. Kustannuksilla kuitenkin perusteltiin päätösesitystä ja yksiselitteisesti oltaisiin rajattu ensihoidon kilpailuttaminen ulos. Harvoin edes kuulee väitettävän, että kilpailuttamatta päästäisiin kustannustehokkaimpaan tuotantotapaan.

Suomen Yrittäjien näkökulmasta julkisen sektorin sairaankuljetusmonopolin sijaan palvelut on järjestettävä julkisena hankintana sekä kiireellisissä että kiireettömissä kuljetuksissa. Päijät-Hämeessäkin kannustan palauttamaan ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset. Tässä on sijaa puolustaa yrittäjyyttä voimakkaasti jos on tahtoa.

Tämä ensihoidon tapaus on yksityiskohta, mutta olen huolissani ettei tämä päätösesitys kuvaa laajemmin alueen toimijoiden suhtautumista sote-alan pk-yrityksiin.

Päijät-Hämeessä osa vannoo nyt aiotun yhteisyrityksen nimiin. Järjestömme on jo aiemmin edellyttänyt monituottajuuden huomiomista.

Näyttää kuitenkin siltä, että yhtymän yksi tavoite on luoda tuottajamonopoli, välttää hankintalain noudattaminen ja näin terve kilpailu. Julkisesti ääneen sanottu tavoite on, että yhtymä omistaisi 49 prosenttia ja yksityinen yritys 51 prosenttia. Jos yhtymä omistaisi enemmistön, yhteisyrityksestä tulisi julkinen hankintayksikkö, jonka pitäisi kilpailuttaa kaikki isommat hankinnat, mitä ei haluta. Tämä hankintalain välttäminen on selkeästi tuotu esiin kuntayhtymän omissa aineistoissa.

En ole laisinkaan vakuuttunut keinoista millä aiotaan pk-yrittäjyys varmistaa. Mikäli valmistelu etenee, kaikissa ratkaisuissa pitää Päijät-Hämeen uudistuksessa huolehtia sote-markkinoiden toimivuudesta, palveluiden laadusta ja tehokkuudesta Tämä on mahdollista vain siten, että synnytetään kestävä monituottajamalli ja varmistetaan pienten ja keskisuurten yritysten pääsy mukaan tuottamaan.

Kunnat ovat antaneet järjestämisvastuunsa toteuttamisen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymälle. Viimekädessä vastuu on omistajilla, alueen kunnilla ja niiden päättäjillä. Toivon, että nyt kuntien päättäjät tarkastelevat asiaa tavalla, joka mahdollistaa alueella sote-yrittäjyyden kehittymisen.

Anssi Kujala
varatoimitusjohtaja
Suomen Yrittäjät