28.4.2017 klo 15:34
Uutinen

Komissio säätäisi uusia perhevapaita – vaikutukset työantajille ovat vielä hämärät

Komission esittämät uudet vapaat eivät saa aiheuttaa työnantajalle maksuvelvollisuutta, sanoo Suomen Yrittäjien lakimies Albert Mäkelä.

Euroopan komissio ehdottaa direktiiviä, jolla olisi vaikutuksia suomalaiseen työ- ja perhe-elämään.

Komissio muun muassa venyttäisi työntekijän oikeutta joustaviin työjärjestelyihin. Nykyisin Suomessa Suomessa on mahdollisuus saada osittaista hoitovapaata siihen asti kunnes lapsen toinen lukuvuosi koulussa päättyy. Direktiivissä oikeus laajenisi lapsen 12 ikävuoteen.

Samalla komissio korvamerkitsisi vanhempainvapaista vähintään neljä kuukautta isille.

EU-tasolla merkittävä uudistus

Direktiiviehdotus on osa komission keskiviikkona julkistamaa sosiaalipakettia.

– EU-tasolla voidaan puhua merkittävästä uudistuksesta, sillä monessa EU-maassa ei ole minkäänlaista isyysvapaata, taustoittaa Suomen Yrittäjien lainopillinen asiamies Albert Mäkelä.

– Ajatus, että naisia saataisiin enemmän työmarkkinoille, on direktiivissä positiivista.

Direktiivin neljä pääkohtaa

  • Isyysvapaata vähintään 10 työpäivää
  • Vanhempainvapaata kummallekin vähintään 4 kuukautta, jonka voi pitää kunnes lapsi täyttää 12
  • Hoitajan vapaata 5 työpäivää vuodessa
  • Oikeus joustaviin työjärjestelyihin, kunnes lapsi täyttää 12

Kaikki muut kohdat, paitsi isyysvapaa, aiheuttaisivat Suomen lainsäädäntöön muutoksia, Mäkelä tiivistää.

Iso muutos direktiivissä olisi niin sanottu hoitajan vapaa, Mäkelä sanoo.

– Hoitajavapaa tuntuu menevän pitemmälle kuin tarvetta olisi. Nykyäänkin vapaata voi järjestää sopimalla, jos on tarvetta olla poissa. Direktiivissä siitä tulisi subjektiivinen oikeus.

Hoitajan vapaa muistuttaisi Suomen työsopimuslakiin sisältyvää oikeutta poissaoloon perheenjäsenen tai muun läheisen hoitamiseksi. Tätä saa käyttää silloin, kun työntekijän läheinen tai sukulainen tarvitsee hoitoa. Komission ehdotus on Mäkelän mukaan tiukempi.

Vanhempainvapaan voi Suomessa jakaa isän ja äidin kesken. Komissio rajaisi tätä niin, että kummankin vanhemmista on käytettävä sitä vähintään neljä kuukautta.

Onko maksajana yrittäjä vai yhteiskunta?

Vielä on epäselvää, velvoittavatko vapaat työnantajaa taloudellisiin vastuisiin.

– Uudet vapaat eivät saa aiheuttaa työnantajalle maksuvelvollisuutta, Mäkelä sanoo.

– Erilaisia vapaita on paljon jo tällä hetkellä. Nykyisistä vanhempainvapaista ei lain mukaan makseta palkkaa, vaan vanhempainpäivärahaa, jonka rahoitus tulee sosiaalivakuutuksesta. Silloin rahoittamiseen osallistuu koko yhteiskunta, ja se on oikeudenmukaista. Myös direktiivin tilanteissa tulee lähteä siitä.

Juhani Ojalehto

juhani.ojalehto@yrittajat.fi