Kuva: Pixhill
23.12.2021 klo 11:40
Uutinen

Komissiolta odotettu ehdotus suuryritysten minimiverosta – ”Torjutaan veronkiertoa ja ehkäistään epätervettä kilpailua”

Euroopan komissio on antanut direktiiviehdotuksen, jolla pyritään varmistamaan suurten monikansallisten konsernien vähimmäisverotus EU:ssa.

Komission keskiviikkona antaman esityksen taustalla on OECD:n kansainvälisen verotuksen uudistamiseen tähtäävä kahden pilarin ratkaisumalli. Pilari 1:n keskeisenä sisältönä on valtioiden verotusoikeuksien uudelleenjako ja Pilari 2:n pyrkimyksenä on varmistaa suurten monikansallisten yritysten minimiverotaso.

Direktiiviehdotuksella on tarkoitus panna EU:ssa täytäntöön historialliseksikin luonnehdittu yritysten kansainvälistä 15 prosentin minimiveroa koskeva sopimus, jolle antoi tukensa 137 valtiota lokakuussa.

– Minimiverosopimuksella torjutaan veronkiertoa ja samalla ehkäistään maiden epätervettä verokilpailua, mistä lähtökohtaisesti kaikki hyötyvät. On tärkeää, että EU on mukana edistämässä näitä tavoitteita, sanoo Suomen Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman.

OECD julkaisi maanantaina Pilari 2:n globaalia minimiveroa koskevat mallisäännöt. Komission ehdotus noudattaakin pitkälti kansainvälistä sopimusta ja siinä esitetään, miten tosiasiallinen veroaste lasketaan ja miten periaatteita sovitusta 15 prosentin tosiasiallisesta minimiveroasteesta sovelletaan käytännössä. Jos yrityksen toimintavaltiossa maksama tosiasiallinen veroaste jää alle minimiveroasteen, muodostuu emoyhtiön sijaintivaltiolle oikeus verottaa sovitun minimiveron ja toimintavaltiossa tosiasiassa maksetun veron välinen erotus.

On tärkeää, että minimiverotus toteutetaan kaikkialla tarkasti samoja periaatteita ja säännöksiä noudattaen.

Veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman

OECD:n mallissa Pilari 2:n soveltamisalaan lukeutuvat kansainvälisesti toimivat yritykset, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa. Komission ehdotuksessa soveltamisalaa on muutettu niin, että minimiveron piiriin kuuluvat myös puhtaasti kotimaiset konsernit.

– On tärkeää, että sopimuksen globaali kattavuus saavutetaan ja että minimiverotus toteutetaan kaikkialla tarkasti samoja periaatteita ja säännöksiä noudattaen. Lähtökohtaisesti uudistuksen onnistuneisuuden kannalta ei voida pitää hyvänä, että OECD:n mallisäännöistä lähdetään poikkeamaan vähäisessäkään määrin. Yleisesti ottaen minimiverotuksen toteuttamista koskevien sääntöjen monimuotoisuus kasvattaisi riskiä valtioiden välisten veroriitojen lisääntymisestä, Yrittäjien veroasiantuntija Jukka-Pekka Hellman sanoo.

Tavoitteena on, että minimiveroa koskevat säännökset saatetaan globaalisti voimaan vuoteen 2023 mennessä.

Toimitus
Toimitus