Velkasaneeraus
Yrittäjän uusi alku helpottuu lakimuutosten myötä. Kuva: Getty Images

Konkurssin tehneen yrittäjän uusi alku helpottuu lakimuutoksen myötä – Merkittävä helpotus toiminimiyrittäjille

Eduskunta hyväksyi toukokuun alussa lakimuutoksia, jotka helpottavat yrittäjän uutta alkua konkurssin jälkeen sekä parantavat yritysten mahdollisuuksia päästä yrityssaneeraukseen ja elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyyn.

Hyväksytyssä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutoksia yrityksen saneerauksesta ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annettuun lakiin.

Lain taustalla on muun muassa maksukyvyttömyyttä koskeva EU-direktiivi, jonka sisältö on nyt hyväksytty myös Suomen lainsäädännössä. Lakimuutokset tulevat voimaan viimeistään ensi heinäkuussa.

Lakimuutoksilla parannetaan konkurssiin menneiden yrittäjien mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan alkuun ja takaisin yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. Samalla yritysten tervehdyttämisen mahdollisuudet paranevat, jos liiketoiminta kohtaa lyhyempiaikaisia talousvaikeuksia.

– Konkurssin vaikutukset ovat inhimillisesti raskaat, mutta ne vaikuttavat myös laajemmin koko yhteiskuntaan. Mitä aikaisemmin tilapäisiin talousvaikeuksiin puututaan, sitä todennäköisemmin yritys ja työpaikat pelastuvat. Samalla parantuu velkojien mahdollisuus saada perittävänsä, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula toteaa.

Varhaisen vaiheen saneerausmenettely käyttöön

Jatkossa normaalin yrityssaneerauksen lisäksi otetaan käyttöön varhaisen vaiheen saneerausmenettely, johon velallinen voi hakeutua ennen maksukyvyttömyyttä. Tällä hetkellä velallinen voi hakeutua normaaliin saneerausmenettelyyn sekä ollessaan maksukyvytön että maksukyvyttömyyden uhatessa yritystoimintaa. Jatkossa velallisen vastuulla on arvioida, kumpaan menettelyyn hänen tulee hakeutua. 

– Varhaisen vaiheen saneerausmenettelyn käyttö jäänee kuitenkin vähäiseksi. Pk-yrityksille tärkeämmät muutokset saneerauslakiin ovat tulossa vasta niin sanotussa toisessa paketissa, joka on tällä hetkellä lausuntokierroksella. Vasta näiden uudistusten myötä pienemmilläkin yrityksillä olisi jatkossa paremmat mahdollisuudet hakeutua saneerausmenettelyyn, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

”Muutos epäselvään lakiin”

Lakimuutosten myötä velkajärjestelymenettelyä sujuvoitetaan ja konkurssin tehneen yrittäjän pääsyä menettelyyn helpotetaan. Velkajärjestelyn kautta henkilöllä on mahdollisuus päästä vapaaksi vanhoista yritystoiminnan veloista kohtuullisessa ajassa. Jatkossa velkajärjestelyhakemuksen tekeminen on lain voimaanastumisen jälkeen mahdollista missä tahansa konkurssimenettelyn vaiheessa.

Lakimuutos on merkittävä myös toiminimiyrittäjien kannalta. Heidän kohdallaan velkajärjestelyyn pääsemisen edellytykset ovat tällä hetkellä tulkinnanvaraisia. 

– Nykyinen laki on tiukka ja epäselvä. Tämän vuoksi elinkeinonharjoittajan velkajärjestelyyn on hakeuduttu vain hyvin harvoin. Tähän tulee nyt muutos, Janne Makkula sanoo.

Jatkossa velkajärjestelyn soveltamisalakriteeriä laajennetaan toiminimiyrittäjien kohdalla niin, että kriteeristö kattaa omaan tekemiseen perustuvan elinkeinotoiminnan lisäksi myös enintään kaksi ulkopuolista työntekijää työllistävän toiminnan. Muutoksen jälkeen velkajärjestely on mahdollista suurimmalle osalle toiminimiyrittäjistä.

Yrittäjät: Ennakkoperintärekisteri oleellisessa roolissa

Yrittäjät toivoo, että nykyistä lainsäädäntöä ja Verohallinnon käytäntöjä tarkastellaan vielä uudelleen ennakkoperintärekisterin osalta. Tällä hetkellä konkurssin tehneeltä henkilöltä voidaan evätä merkintä ennakkoperintärekisteriin.

– Esittämämme muutokset olisivat yritystoiminnan käynnistämisen kannalta olennaisia. Rekisteriin merkitsemisen epääminen toimii käytännössä elinkeinotoiminnan harjoittamisen esteenä esimerkiksi niillä toimialoilla, joilla on käytössä verotuksessa kotitalousvähennys. On sekä henkilökohtaisesti mutta myös yhteiskunnan kannalta perusteltua, että rehellisen konkurssin tehneet henkilöt voisivat mahdollisimman nopeasti työllistää itsensä uudelleen yrittäjänä, Toivonen sanoo.

Nopeammin eroon maksuhäiriömerkinnästä

Myös maksuhäiriömerkinnät voivat estää uuden alun ja itsensä työllistämisen yrittäjänä. 

Eduskunta on jo aiemmin hyväksynyt lakimuutoksen, jonka mukaan maksuhäiriömerkinnöistä voisi päästä nykyistä huomattavasti nopeammin eroon maksamalla merkinnän taustalla olevan saatavan pois.

– Muutos on kannatettava. Kaikki eivät kuitenkaan kykene maksamaan velkoja pois tai maksaminen kyetään hoitamaan hitaasti, jolloin merkinnät voivat vaikeuttaa itsensä työllistämistä pitkäänkin.

Maksuhäiriömerkintä voi estää yrittämisen kannalta oleellisten peruspalveluiden kuten pankkitilin, digiliittymien tai vakuutusten hankkimisen. Henkilö ei välttämättä saa yrittämisen edellytyksenä olevia peruspalveluja siinäkään tapauksessa, että maksaisi palveluista tai tuotteista ennakkoon. Sen vuoksi Suomen Yrittäjät on esittänyt selvitettäväksi, voitaisiinko yrittäjänä itsensä työllistävälle henkilölle taata yritystoiminnan harjoittamiselle välttämättömät peruspalvelut.

Pauli Reinikainen