25.10.2017 klo 09:38
Uutinen

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio hyvä – toteutus ei saa jäädä puolitiehen

Suomen Yrittäjät pitää opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision tavoitteita hyvinä. Seuraavaksi on siirryttävä ripeästi tavoitteisiin aidosti vastaaviin toimenpiteisiin. – Nyt on aika tehdä rohkeita ja vaikeitakin päätöksiä, vaatii Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa Ehdotus Suomelle: Suomi 100+ ymmärretään hyvin muuttuvan globaalin toimintaympäristön tarpeet. Suomalaisten osaamis- ja innovaatiotasoa on nostettava, jotta Suomi pärjää myös tulevaisuudessa. Tavoitteeksi on asetettu muun muassa, että nuorista yli 50 prosenttia suorittaa korkeakoulututkinnon ja että tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan suunnataan neljä prosenttia bruttokansantuotteesta.

Suomen Yrittäjillä konkreettisia esityksiä tavoitteiden saavuttamiseen

– Julkaisimme syyskuussa Suomen Yrittäjien korkeakoulutuksen teesit Yrittäjämyönteinen korkeakoulutus 2025, joka on tavoitteiden suhteen linjassa opetusministeriön vision kanssa. Esitimme samalla myös konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Uskomme, että ne tarjoavat toimivia keinoja ministeriön vision käytännön toteutukseen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa.

– Tiede on kansainvälistä, yrittäjyys innostaa nuoria aiempaa enemmän ja tarvitsemme lisää kansainvälisiä yrityksiä. Käytännön toimenpiteinä Yrittäjät esittävät, että kaikki opiskelijat saavat käytännön kokemuksia yrittäjyydestä sekä suorittavat kansainvälistymisjakson joko kotimaassa tai ulkomailla, Keski-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen lisää.

Suomen Yrittäjien mielestä korkeakoulun tutkimustulosten kaupallistamisesta ja eteenpäin viemisestä voisi vastata yksityinen yritys, ainakin osittain. Lisäksi korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja pk-yritysten yhteistyötä on tiivistettä esimerkiksi järjestelmällä, joka mahdollistaa tutkijoiden lyhytaikaisen työskentelyn pk-yrityksissä ja yrittäjien työskentelyn tutkimushankkeissa.

Jotta korkeakoulutettujen osuus nousee yli 50 prosentin, on korkeakoulutuksen laatua, tarjontaa, rahoituspohjaa ja läpäisyä parannettava. Tähän Suomen Yrittäjät esittää ratkaisuiksi muun muassa kohtuullisia lukukausimaksuja, nykyistä nopeampaa sisäänottoa sekä uudenlaista elinikäisen oppimisen palvelukokonaisuutta.

– Avoimen yliopiston ja kesäyliopiston tarjontaa voisi konseptoida pienille yrityksille täydennyskoulutusmahdollisuutena. Jyväskylä Suomen Ateenana voisi näyttää tässä esimerkkiä, toteaa Sanna-Mari Hynninen.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi

toimitusjohtaja Sanna-Mari Hynninen, Keski-Suomen Yrittäjät, p. 050 563 7780, sanna-mari.hynninen@yrittajat.fi

Lisää tietoa Suomen Yrittäjien esittämästä korkeakoulujärjestelmän uudistamisesta löydät: https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2017/10/suomi2025_yrittajamyonteinen_korkeakoulu-1.pdf

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2014 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.