18.11.2021 klo 08:47
Uutinen

Korona-aika vaikeutti työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten tilannetta entisestään myös Lahdessa

”Vaikeassa elämäntilanteessa oleville nuorille on Lahdessa onneksi hyvin palveluita, mutta nuoren on vaikea niitä hahmottaa niitä itse,” sanoo Annika Lindeberg, joka toimii 16–29-vuotiaita nuoria kohti työ- ja urapolkuja luotsaavan Diakonissalaitoksen Vamoksen projektipäällikkönä Lahdessa. Vamoksen työn ytimessä on aina nuoren kiireetön kohtaaminen ja yksilöllisyys.
Annika, millaisena näet Lahden seudun nuorten tilanteen tällä hetkellä, mikä on haastavinta?

Lahden seudun nuorten tilanne on kahtiajakoinen, sama ilmiö toki on varmasti nähtävillä muillakin paikkakunnilla. Valtaosalla nuorista menee hyvin, mutta ne, joilla menee huonosti, ongelmat ovat usein kasaantuneita ja monitasoisia. Vaikka meille Vamokseen tulevalla nuorella saattaa olla laajakin verkosto ympärillään, menee alussa runsaasti aikaa ”tulipalojen sammuttelemiseen”. Lähdemme siis avaamaan kasautuneita ongelmia yksi kerrallaan, ja monesti haasteita ilmenee sitä mukaan lisää, kun aiemmat saadaan selvitettyä.
Nuorille suunnattujen palvelujen määrä on Lahden alueella laaja, mutta nuorille se ei välttämättä näyttäydy sellaisena. Palvelut koetaan edelleen hankalasti saavutettaviksi eikä niiden eroja, merkitystä ja yhteyksiä ole nuoren näkökulmasta helppo hahmottaa. Toisaalta mikäli nuori käyttää runsaasti eri palveluita, saattaa sen seurauksena nuoren oma kokemus omasta roolistaan aktiivisena toimijana hämärtyä – pahimmillaan voi puhua laitostumisesta ilman laitosta.

Miten korona on vaikuttanut nuoriin?

Tässä kohtaa on vielä vaikea sanoa, kuinka paljon ja millaisia vaikutuksia koronalla lopulta on nuoriin. Selkeä lyhyen aikavälin havainto on, että korona on aiheuttanut sosiaalisen kanssakäymisen vähentymistä merkittävästi niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Korona myös on syventänyt kuilua nuorten välillä, lisännyt pahoinvointia sekä ennestään huonosti voivilla että aiemmin paremmin voineillakin.
Lyhyellä aikavälillä myös nuorten mahdollisuudet työ- ja koulutuspoluille siirtymiseen ovat hankaloituneet. Oppilaitoksiin ja opintoaloihin tutustuminen on toteutunut pääosin verkkoyhteyksin, ja myös työkokeilupaikkojen moninaisuus on vähentynyt.
Yleisesti nuorten puheessa kuuluu tulevaisuuden näkymien synkentyminen ja tulevaisuuden suuntaviittojen ja luottamuksen rappeutuminen.

Miten Vamos-valmennus toimii?

Vamoksen vahvuus nuoren näkökulmasta on sen kokonaisvaltaisuus: vaikka tavoitteemme on löytää lopulta nuorelle polku kouluun tai töihin, tuki lähtee aina täysin nuoren omista tarpeista ja häntä kuunnellen: autamme niissä asioissa, missä nuori tarvitsee apua ja huomioimme nuoren koko elämäntilanteen. Sekä yksilö- että ryhmävalmennus rakentuu nuorten omista tarpeista ja voimavaroista lähtöisin. Nuorelle Vamoksen toiminta on maksutonta ja vapaaehtoista.
Itla tutki Vamoksen vaikuttavuutta aiemmin tänä vuonna, ja tulokset tukivat häkellyttävän hyvin omia havaintojamme: nuoret kertoivat tutkimuksessa, että valmentajien kiireetön ja yksilöllinen kohtaaminen oli avain onnistuneeseen yhteistyöhön ja oman polun löytämiseen.

Haluaisitko yhteistyöhön Vamoksen kanssa? Mietitään yhdessä, miten saisimme estettyä nuorten syrjäytymistä, kiinnitettyä nuoria työelämään tai ehkäistyä koulupudokkuutta.
https://www.hdl.fi/vamos/kaupungit/lahti/

Lisätietoja asiakkuuspäällikkö Tuire Lappalainen, tuire.lappalainen@hdl.fi, puh. 050-468 3301