14.6.2022 klo 16:22
Uutinen

KOROTTETTUA KOULUTUSKORVAUSTA NUORTEN OPPISOPIMUSTYÖNANTAJILLE

Kaupallinen yhteistyö Sedu

Sedu maksaa elokuun alusta lähtien alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien nuorten oppisopimustyönantajille korotettua koulutuskorvausta. Korotetun koulutuskorvauksen suuruus on ohjauksen tarpeesta riippuen 200 tai 300 € kuussa, jos opiskelija tekee koko perustutkinnon tai suorittaa perustutkinnon loppuun oppisopimuksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun tukemaan nuorten kouluttautumista ja työllistymistä. Monesti vailla koulutusta ja usein myös vailla työkokemusta olevan nuoren ohjaaminen työpaikalla vaatii enemmän resurssia, joten korotettu koulutuskorvaus on siitäkin näkökulmasta perusteltua.

Koulutuskorvauksen summan määrittelyssä otetaan huomioon mm. seuraavat seikat:

  • Jos kyseessä on rekrytointi, maksetaan 300 € / kk
  • Jos kyseessä on hyvin nuori henkilö, jolla on vain vähän tai ei lainkaan työkokemusta, maksetaan 300 € / kk
  • Jos opiskelijalla on erityisen tuen suunnitelma, joka vaatii työpaikkaohjaajalta ohjausta normaalia enemmän, maksetaan 300 € / kk
  • Jos kyseessä maahanmuuttaja, jolla on haasteita suomen kielen kanssa, maksetaan 300 € / kk

Korotettu koulutuskorvaus maksetaan normaalin koulutuskorvauksen lisäksi.

Kyseessä on kolmivuotinen kokeilu, jossa seurataan koulutuskorvauksen kohdentamisen vaikutuksia nuorten, alle 20-vuotiaiden, vailla toisen asteen tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrään.

Koulutuskorvauksen määräytymisestä oppisopimuskoulutuksessa säädetään ammatillisesta koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2017) 19 §:ssä. Valtioneuvoston asetuksella (OKM/2021/92) kyseistä pykälää muutettiin määräaikaisesti ajalle 1.1.2022–31.12.2024 siten, että työnantajalle maksettavassa koulutuskorvauksessa on otettava korottavana tekijänä huomioon, jos oppisopimuksen aloituspäivänä ammatillista perustutkintoa suorittava opiskelija on alle 20-vuotias ja vailla toisen asteen tutkintoa.

Lisätietoja:

yrityspalvelupäällikkö Satu Ahopelto, Sedu, puh. 040 868 0800, s-posti: etunimi.sukunimi@sedu.fi ja https://www.sedu.fi/fi/Tyoelamalle/Oppisopimus.