10.9.2018 klo 15:16
Uutinen

Koulutusviennin arvo jo 310 miljoonaa – nämä alat kasvavat nopeimmin

Eniten koulutusvientiyrityksiä toimii koulutusteknologian sektorilla.

Suomalaisissa koulutusvientiyrityksissä eletään vahvan kasvun aikaa.

Koulutusviennin kasvuohjelma Education Finlandin tekemän kyselyn mukaan viime vuonna koulutusviennin arvo oli 310 miljoonaa euroa. Vuonna 2016 se oli 256 miljoonaa.

Opetushallituksen mukaan hallitusohjelmassa tavoitteeksi asetettu 350 miljoonan euron liikevaihto saavutetaan todennäköisesti tämän vuoden aikana.

Nopeimmin kasvoivat digitaalisuutta hyödyntävät työelämän koulutuspalvelut. Perusopetuksen kehittäminen ja oppilaitoskonseptit oli ainoa sektori, jonka liikevaihto ei kasvanut. Silti se tuotti merkittävät 11,3 miljoonaa euroa.

Eniten koulutusvientiyrityksiä toimii koulutusteknologian sektorilla. Lisäksi koulutusmatkailuun liittyviä palvelutuottajia on tullut markkinoille vastaamaan kasvavaan kysyntään erityisesti Aasiasta.

Koulutusviennin kohdemarkkina-alueet Persianlahdella, Kiinassa, Kaakkois-Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa toivat viime vuonna noin 54 prosenttia koulutusviennin liikevaihdosta. Tänä vuonna liikevaihdosta noin 60 prosenttia arvioidaan tulevan näiltä alueilta.

Suomalaisia koulutuspalveluita ja -tuotteita vietiin myös Skandinaviaan, Espanjaan, Portugaliin, Kreikkaan, Maltalle, Saksaan, Iso-Britanniaan, Venäjälle, itäisen Euroopan maihin ja USA:han. Tänä vuonna toimintaa ennustetaan kohdistuvan myös Afrikkaan, muun muassa Egyptiin, Etelä-Afrikkaan, Namibiaan, Tansaniaan, Ghanaan ja Etiopiaan.

150 uutta työpaikkaa

Kasvuohjelman jäsenistö käytti koulutusvientiin lähes 500 henkilötyövuotta. Uusia pitkäaikaisia, yli vuoden kestäviä työsuhteita solmittiin 91. Alle vuoden kestäviin työsuhteisiin palkattiin 59 henkilöä.

Työpaikkoja syntyi muun muassa koulutusviennin myynti- ja asiantuntijatehtäviin. Lisäksi suomalaisia opettajia ja lastentarhanopettajia rekrytoitiin opetustehtäviin kohdemaissa.

29 prosenttia yrityksistä kertoi saaneensa viime vuonna rahoitusta koulutusviennin kasvun edistämiseen. Koulutusvientiyritykset saivat rahoitusta erityisesti kotimaisilta yksityisiltä sijoittajilta. Sijoitusten määrät vaihtelivat 20 000 eurosta 400 000 euroon. Institutionaalisten sijoittajien sijoitukset vaihtelivat 100 000 eurosta 1,1 miljoonaan. Suurin ulkomainen sijoitus oli arvoltaan 1,2 miljoonaa euroa.

toimitus (at) yrittajat.fi

Kuva: Pixhill