18.11.2020 klo 10:33
Uutinen

Koulutusyhteistyöllä tehoa Keski-Suomen yrittäjyyteen

Keski-Suomi ja sen keskus Jyväskylä on yrittäjyyden edistämistyön ja koulutusyhteistyön edelläkävijäalueita. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä Keski-Suomessa on saatu aikaan toimiva yrittäjyyden ekosysteemi, joka tukee elinkeinoelämän kehitystä ja tuottaa alueelle uusia menestyviä yrityksiä.

YHTEISTYÖ

Yrittäjyyden ekosysteemien tavoitteena on luoda uusia tilaisuuksia liiketoiminnan ja teollisuuden kasvulle. Ekosysteemejä pidetään monimuotoisina ja elävinä yhteisöinä, jotka tuottavat hyötyjä kaikille sen osapuolille ja joihin yrittäjät pystyvät vaikuttamaan. Korkeakouluilla ja yliopistoilla on tärkeä tehtävä rakentaa alueellisia yrittäjyyden ekosysteemejä. Ne tarjoavat opiskelijoille monipuolisia tilaisuuksia ja verkostoja yrittäjyyden oppimiseen.

Jyväskylän oppilaitosten yhteisen tekemisen historia tukeutuu kansainvälisesti tunnettuun Y4-hankkeeseen. 2000-luvun alussa teollisuusneuvos Jorma Nokkalan aloitteesta luotiin Y4-ideologia (Yrittäjyys Ylös Yhteiskunnassa Yhteistyöllä). Sen avulla Keski-Suomeen alettiin rakentaa entistä tiiviimpää yrittäjyyskasvatustoimijoiden verkostoa.

Nokkalan tavoitteena oli tehdä Keski-Suomesta maailman yrittäjäaktiivisin maakunta, joka arvostaisi, motivoisi ja kannustaisi eettisesti kestäville arvoille perustuvaan yrittäjyyteen, yrittäjämäiseen työntekoon sekä innovatiivisuuteen. Sitä edistäneessä Y4-hankkeessa olivat mukana muun muassa Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen Liitto, TE-keskus, Finnvera, Keski-Suomen kauppakamari ja Nuoret Yrittäjät.

Y4-toimintamalli pohjautuu verkostopainotteiseen toimintatapaan, jonka kantavana ajatuksena ovat yhteinen suunnittelu ja resurssien hyödyntäminen. Tällä tavoin voidaan saada aikaan tuloksia, joita toimijat eivät yksin kykenisi saavuttamaan. Y4-ideologia sai kansainvälistä näkyvyyttä vuonna 2006, jolloin se palkittiin Brysselissä Euroopan luovimpana ja innostavimpana yrittäjyysaloitteena.

Y4-ideologian innoittamana Keski-Suomeen alettiin rakentaa entistä tiiviimpää ja aktiivista yrittäjyyskasvatustoimijoiden verkostoa. Tämän työn tuloksena syntyi Keski-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku, aktiivinen yrittäjyyskasvatustoimijoiden yhteistyöverkosto. Yrittäjyyskasvatuksen ehjä polku -hanke (2008–2012) vahvisti yrittäjyyskasvatuksen toteutumista Keski-Suomessa esiopetuksesta korkea-asteelle. Hankkeen aikana jaettiin kokemuksia tekemällä oppimisen menetelmistä, rakennettiin Keski-Suomen yrittäjyyskasvattajien verkosto ja kehitettiin yrittäjyyskasvatukseen maakunnallista strategiaa. Hankkeen päätoteuttajana oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (nyk. Gradia), ja osatoteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto sekä 10 keskisuomalaista kuntaa.

Opiskelijalähtöisen yhteistyön rinnalla on syvennetty myös alueellista kasvuyrittäjyyden edistämistyötä. Vuonna 2012 perustetun Jyväskylän Yritystehtaan tehtävänä oli tarjota kokonaisvaltaista palvelua Jyväskylän seudulle sijoittuville yrityksille ja yrittäjille aina yritysideasta kasvuhautomoon. Vuonna 2014 käynnistynyt Ideasta kasvuun –hanke jatkoi ja kehitti kyseistä palvelukonseptia.

Vuonna 2013 yhteistyöoppilaitokset laativat yhteisen yrittäjyysstrategian, jonka toteuttamiseksi käynnistettiin Yrittäjyys yhdistää –hanke. Hanke toteutettiin vuosina 2015–2016 ja sen aikana kokeiltiin Gradian, JAMK:in ja Jyväskylän yliopiston yhteisiä kurssitoteutuksia yrittäjyyden opintojaksoista. Hankkeessa syventynyt oppilaitosyhteistyö on jatkunut vuodesta 2016 alkaen EduFutura-yhteistyösopimuksen puitteissa. EduFutura-yhteistyön tavoitteena on muodostaa Jyväskylään Suomen merkittävin oppimisen, tutkimuksen, kehittämisen sekä kokeilujen ja soveltamisen osaamiskeskittymä ja yrittäjyys on yksi EduFuturan kärkialoista. EduFuturan aikakaudella on kehitelty lisää yhteisiä yrittäjyyskursseja, vakiinnutettu toimivia käytänteitä sekä edistetty oppilaitosten välisiä ristiinopiskelumahdollisuuksia.

Yhteistyöoppilaitokset perustivat vuonna 2017 yhdessä Jyväskylän kaupungin kanssa osakeyhtiömuotoisen palveluyhtiön, Jyväskylän Yritystehdas Oy:n. Uusi yhtiö yhdisti EduFuturan alla toteutetun yrittäjyyskasvatuksellisen yhteistyön ja Ideasta kasvuun –kasvuyrittäjyyden edistämishankkeen. EduFuturan rooli yrittäjyyden kentällä on kuluvana syksynä vakiintunut yrittäjyyskasvatukselliseen yhteistyöhön, kun puolestaan Yritystehdas keskittyy hautomovalmennukseen sekä yrittäjyyteen liittyvän asiantuntijatiedon jakamiseen erilaisten tapahtumien kautta.

Yhteistyöoppilaitosten henkilökunnan yhteistyötä on syvennetty viime vuosina erilaisissa tapahtumissa, joissa välitetään tietoa ja keskustellaan ajankohtaisista yrittäjyysaiheista, suunnitellaan tulevaa opetusta ja palkitaan yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnassa ansioituneita toimijoita. Tällaisilla toimilla edistetään yritysmyönteistä ilmapiiriä ja motivaatiota yhteistyöhön.

Jyväskylän seudun yrittäjyyden oppimismallit ovat saaneet tunnustusta opiskelijoiden tukemisesta. Suomen Yrittäjät ja Taitaja2019 valitsivat Gradian ekosysteemin Suomen parhaaksi yrittäjyyden opetusmalliksi. Gradian yrittäjyyden oppimismalli valittiin samana vuonna Euroopan parhaaksi. Palkinto myönnettiin Euroopan ammattitaitoviikon päätapahtumassa Finlandia-talossa lokakuussa 2019. Lisäksi Gradia sai Junior Achievement Europen tunnustuspalkinnon (The Entrepreneurial School Award) yrittäjyysopintojen kehittämisestä. Gradian yrittäjyyden ekosysteemissä opiskelija voi saada yrittäjyysosaamista myös EduFutura-oppilaitosten yhteisestä opintotarjonnasta, Jyväskylän Yritystehdas Oy:sta sekä muusta asiantuntijaverkostosta.

Erillinen yrittäjiä tukeva ekosysteemi on muodostunut Kasvu Open -ohjelman ympärille. Kasvu Open on laajentunut Suomen suurimmaksi kasvuyritysten sparraustapahtumaksi. Vuonna 2018 Sauli Niinistö myönsi Kasvu Openin koko ekosysteemille Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnon. Kasvu Open palkittiin myös Euroopan komission vuosittain järjestämässä European Enterprise Promotion Award yrittäjyyden edistämiskilpailussa yritysten kansainvälistymisen tukemisesta. Kasvu Open antaa tukea myös opiskelijalähtöisten yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Kaiken tämän rinnalla Keski-Suomen kauppakamarin aloitteesta on käynnistetty myös Parempi johtaa hyvin -kampanja, jolla on pyritty vuodesta 2012 lähtien kehittämään yritysten ja organisaatioiden kilpailukykyä ja johtamista. Yleisenä tavoitteena on tehdä Keski-Suomesta maailman yrittäjäystävällisin maakunta. Kampanjan tapahtumissa on luotu uudenlaisia oppimisen, kohtaamisen ja kokemusten vaihtamisen alustoja. Aloittaville ja toiminnassa oleville yrityksille pitkälle kehittynyt ja rakenteellisesti monipuolinen yrittäjyyden ympäristö tarjoaa verkostoja liiketoiminnan kasvattamiseen.

Keski-Suomen yrittäjyyden edistämis- ja yrittäjyyskasvatustyöstä tehdään kansainväliselle yleisölle tunnetuksi uudessa yrittäjyyskasvatuksen oppi- ja tietokirjassa Finnish Entrepreneurs: From Freedom of Occupation to the Entrepreneurial Society (JAMK). Kirja on tarpeellinen englanninkielisessä opetuksessa, ja sitä voidaan hyödyntää kansainvälisessä yhteistyössä. Kirja palvelee koko Suomen yrittäjyyskasvatustyötä.

Jyväskylässä on toiminut merkittäviä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen pioneereja. Kirjaan on haastateltu yrittäjyyskasvatuksen emerita professori Paula Kyröä, joka toimi Jyväskylän yliopiston yrittäjyyden professorina 2000-luvun vaihteessa. Hän on tunnettu maailmalla yrittäjyyskasvatustutkimuksen monialaisena osaajana. Yhdessä perheyrittäjyyden professori Matti Koirasen kanssa hän oli kannustamassa opiskelijoita yrittäjyysopintoihin ja vaikuttamassa Jyväskylän korkeakoulujen yrittäjyysopintojen kehittymiseen.

Oppilaitosten yhteistyönä syntynyttä Finnish Entrepreneurs -kirjaa voidaan pitää yhtenä osoituksena EduFutura-yhteistyön tuloksista. Kirja julkistettiin syyskuussa 14. Yrittäjyyskasvatuspäivillä Mikkelissä. Tapahtuman järjesti Yrittäjyyskasvatuksen Tutkimusseura ry yhteistyössä Xamkin Pienyrityskeskuksen ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa.

Työelämäasiantuntija Reija Häkkinen (Jyväskylän yliopisto)

Tutkijatohtori Tuomas Möttönen (Jyväskylän yliopisto)

Yliopettaja Minna Tunkkari-Eskelinen (Jyväskylän ammattikorkeakoulu)