Kriisit hidastavat yritysten investointi- ja kansainvälistymissuunnitelmia – vastauksissa myös optimismia

Savon Yrittäjien teetättämä jäsenkysely paljastaa sodan vaikuttavan voimakkaasti alueella toimivien yritysten tilanteeseen. Kaikista vastaajista 70 % kertoo vaikutusten olevan negatiivisia. Suurimmat haasteet ovat yritysten kannattavuudessa ja tuloksentekokyvyssä. Odotukset tulevaisuuden suhteen heijastelevat kuitenkin myös optimismia sillä enemmistö vastaajista odottaa myynnin joko pysyvän ennallaan tai kasvavan seuraavien kolmen kuukauden aikana.

Myös päättyvän vuoden liikevaihdon 60 % yrittäjistä arvioi joko pysyvän samana tai kasvavan hieman. Kahden seuraavan vuoden arvioissa ilahduttavasti 28 % vastaajista näkee yritykselle uusia kasvun ja liiketoiminnan kehittymisen mahdollisuuksia, joita tulevat investoinnit vauhdittavat. Ensi vuoden investointinäkymät pysyvät kuitenkin maltillisina. Vastaajista 85 % kertoi, että suunnitelmissa ei ole investointeja lyhyellä aikavälillä ja jo tehtyjä suunnitelmia on siirretty myöhäisempään ajankohtaan. Investointisuunnitelmat kohdistuvat kone- ja laiteinvestointeihin.

Vihreän siirtymän tavoitteissa yritykset ovat parantaneet yrityksien energiatehokkuutta ja kymmenes vastaajista kertoi vihreän siirtymän kuuluvan yrityksen strategiaan. Liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia vihreän siirtymän avulla näki neljä prosenttia vastaajista. Sen sijaan ESG vastuullisuusohjelmia on toteutettu vain pienessä osassa yrityksiä.

Kansainvälistyminen ja globaalin kasvun hakeminen on useassa yrityksessä jäissä geopoliittisen tilanteen vuoksi. Selkeä enemmistö (88 %) ilmoitti, että ei tällä hetkellä tavoitella uusia kansainvälisiä markkinoita tai uusia asiakassegmenttejä. Suurin syy tähän vastaajien mukaan on, että kansainvälinen laajeneminen ei kuulu tällä hetkellä yrityksen strategiaan.

Positiivista on, että maailmantilanteen vaikutukset yrityksien henkilöstömuutoksiin ovat pääosin neutraaleja. Lomautuksia tai irtisanomisia harkitsee ainoastaan 13 % yrityksistä, kun taas henkilöstön lisäämisen tarpeesta ilmoitti jopa 16 %.

Energiakriisi ja hintojen nousu huolettavat
Yli puolet (63 %) arvioi kohonneiden hintojen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Merkittävimpinä vaikutuksina nähdään energiankulutukseen liittyvät säästötoimet sekä tuotannon supistaminen talvikuukausina.  

Palveluiden ja tuotteiden hintoja on nostanut vain 17 % vastaajista. Selkeällä enemmistöllä (93 %) hintojen nousu pysyy alle 15 % tasolla. Yritykset eivät ole pystyneet siirtämään kohonneita kustannuksia hintoihin kilpailutilanteen tai voimassa olevien sopimuskausien vuoksi.

Vastaajilta kysyttiin myös, mitä heidän mielestään Suomen tulisi tehdä sähkön ja energian saatavuuden turvaamiseksi. Yrittäjät haluaisivat mahdollisimman monipuolisen energianpaletin turvaamista tai rakentamista. Suosituimpia vastauksia olivat turpeen alasajosta luopuminen sekä ydinvoiman ja tuulivoiman tuotannon lisääminen. Yrittäjät toivovat lisäksi bioenergian, vesivoiman ja pienvoimaloiden tuotannon sekä luvituksen lisäämistä.

Yrittäjien jaksaminen koetuksella
Kyselyssä kysyttiin myös yrittäjien henkisestä hyvinvoinnista. Eniten huolta vastaajien keskuudessa aiheuttavat yrityksen tulevaisuus, oma terveys sekä yrityksen taloudellinen tilanne. Asteikolla 1-5 henkistä hyvinvointia arvioitaessa tulosten keskiarvo on 3,4 ja tulos on heikentynyt hieman edellisestä kyselystä toukokuussa (1 huono – 5 hyvä).

Kyselyn taustatiedot

  • Kysely on toteutettu anonyymina verkkolomake kyselynä 19.-26.10.2022 välisenä aikana.
  • Vastauksia tuli 26.10. mennessä 401.
  • Työnantajayrittäjiä vastaajista edusti 61 prosenttia.
  • Suurimpana edustettuna toimialana olivat palvelut 56 % osuudella, seuraavina rakentaminen ja kauppa 15% ja teollisuus 14%.
  • Vastauksia tuli kaikista Pohjois-Savon kunnista

Lisätietoja
toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, p. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi