22.5.2017 klo 11:52
Uutinen

Kuhmossa yrittäjät kaipaavat enemmän tietoa tulevista hankinnoista, pienhankinnat mukaan lukien

Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, puheenjohtaja Miariikka Tervonen, Kainuun hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen kokoustivat kuhmolaisten yrittäjien ja Kuhmon kaupungin hankinnoista vastaavan Jari Juntusen kanssa Kuhmon hankinnoista.

Julkisten hankintojen neuvontapalvelun tarkoituksena on kehittää hankintayksiköiden ja tarjoajien välistä vuoropuhelua. Neuvontapalvelut toteutetaan alueellisesti Suomen Yrittäjien 20 aluejärjestön kautta, joista Kainuun Yrittäjät on yksi. Neuvonta on maksutonta ja avoin kaikille yrityksille. Tavoitteena on aktivoida hankintayksiköt pyytämään tarjouksia siten, että alueen yritykset pääsevät mukaan tarjouskilpailuihin.

Yhteisesti todettiin, että hankintaneuvonnalle on tilaus. Erityisesti tietoa pitää saada ennakkoon tulevista hankinnoista. Lisää osaamista tarvitaan hankintaprosesseista ja uusista sähköisistä tarjousmenettelyistä. Erityisesti kiinnitettiin huomiota pienhankintojen suorittamisen käytäntöihin.

Keskusteluissa nousi myös esille isompien hankkeiden referenssivaatimukset, joihin ei aina paikallisesti ole pystytty vastaamaan. Tässä tarvittaisiin yritysten yhteistyötä, jotta voitaisiin vastata yhdessä paremmin vaadittuihin tarjouspyyntöihin.

Sovittiin, että hankintailta tullaan järjestämään 6.9. klo 18 valtuustosalissa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät, pekka.ojalehto@yrittajat.fi
hankinta-asiamies Kyösti Kauppinen, kainuu@hankinta-asiamies.fi