16.3.2018 klo 10:37
Uutinen

Kuitutilaajayhteyksien kattohinnoilla nostetta markkinoille

Liian korkeat tukkuhinnat estävät kilpailun laajakaistamarkkinoilla. Nyt kilpailua edistetään alentamalla teleyritysten hintoja 28–80 prosenttia.

Viestintävirasto asettaa kolmelle markkinajohtajalle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat. Kuparitilaajayhteyksissä sääntelyä puolestaan kevennetään. Päätökset tulevat voimaan kolmen kuukauden kuluttua.

Viestintävirasto on analysoinut Suomen laajakaistamarkkinat ja antanut 21 teleyritystä koskevat huomattavan markkinavoiman (HMV) päätökset. Viestintävirasto asettaa DNA Oyj:lle, Elisa Oyj:lle ja Telia Finland Oyj:lle kuitutilaajayhteyksiä koskevat enimmäishinnat seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Asetettavien enimmäishintojen myötä kilpailevilta teleyrityksiltä perittävät tukkuhinnat alenevat 28–80 prosenttia. DNA, Elisa ja Telia vastaavat yhdessä lähes 90 prosentista Suomen tilaajayhteysmarkkinoista.

– Ennakkosääntelyn kohdistaminen vahvimmin näiden yritysten kuituhintoihin tuo suurimmat hyödyt markkinoille ja yhteiskunnalle, tarkentaa Viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa.

Lisäksi kaikkien huomattavan markkinavoiman yritysten tulee tarjota säänneltyjä tukkutuotteita toisille teleyrityksille syrjimättömin ja avoimin ehdoin. Asetetuilla velvoitteilla parannetaan jo olemassa olevien verkkojen tehokasta käyttöä.

Kuparitilaajayhteyksien osalta Viestintävirasto keventää sääntelyä. Kupariverkoilla palvellaan edelleen laajaa väestöpohjaa, mutta kysyntä on vähenemässä, eikä kupariverkkoihin enää investoida kuten aiemmin. Keventämisen taustalla ovat lisäksi yritysten itsesääntelyyn pohjautuvat sitoumukset pitää kuparitilaajayhteyksien hinnat vakaina myös lähitulevaisuudessa.

Vauhtia investointeihin

Asetettavilla velvollisuuksilla tavoitellaan parempia kilpailumahdollisuuksia laajakaistamarkkinoilla. Kilpailupaine on yleisesti yksi selkeimmistä investointeihin kannustavista syistä.

– Kilpailun pääasiallisena tarkoituksena on edistää valinnanvapautta ja kohtuuhintaisten laajakaistapalvelujen saatavuutta niin kansalaisille kuin yrityksille, painottaa johtaja Johanna Juusela.

toimitus@hameenyrityssanomat.fi