SKALin mukaan tiestön kuntoon panostaminen on myös keino vähentää päästöjä.

Kuljetusala arvostelee tiukkoja päästötavoitteita ja vaatii panostusta teiden kuntoon – ”Kunnianhimo on nyt väärässä paikassa”

Kuljetusalan edunvalvontajärjestö SKAL vaatii panostusta tiestön kuntoon. Järjestön mukaan tiestön kunnon parantaminen on myös keino vähentää päästöjä.

SKAL esittääkin seuraavalle hallituskaudelle ohjelmaa logistiikan kilpailukyvystä. Alan kannattavuutta haastavat kohonneet kustannukset ja näköpiirissä olevat päästövähennyskeinot.

– Ilmastonmuutoksen torjunta on yhteinen asia, joka koskettaa myös kuljetusalan ammattilaisia, mutta pelkästään kustannuksia lisäävien keinojen sijaan Suomen pitää panostaa myös tiestön kuntoon, SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo.

SKAL järjesti keskiviikkona Kilpailukykyisesti logistiikan päästövähennyksiin -seminaarin.

Puheenjohtaja Ylälehto epäili keskiviikkona Suomen vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitetta nykykeinoin.

– Kunnianhimo on nyt väärässä paikassa. Suomi ampuu itseään nilkkaan asettaessaan muuta EU:ta kovemmat tavoitteet ja tekemällä vain ratkaisuja, jotka heikentävät Suomen kilpailukykyä. Sen sijaan panostaminen tiestön kuntoon olisi erittäin tervetullut toimi, Ylälehto jatkaa.

Liikenteen päästöjen vähentäminen ei edellytä verotuksen kiristämistä.

Jani Ylälehto, SKALin puheenjohtaja

SKALin WSP Finlandilta ja Destialta tilaaman selvityksen mukaan Suomessa ajetaan raskailla ajoneuvoilla vuosittain 500 miljoonaa ajoneuvokilometriä huonokuntoisilla teillä. Selvityksen mukaan tasaisempi tiestön pintakunto voisi tuoda viiden prosentin päästövähennyksen.

– Tieverkon riittävä rahoitus ja sujuva liikenne tukevat energiatehokkaampia kuljetuksia. Liikenteen päästöjen vähentäminen ei edellytä verotuksen kiristämistä, vaan tavoitteeseen voidaan päästä muilla keinoin kilpailukykyä menettämättä.

SKALin tilaaman selvityksen mukaan tasaisella matkanopeudella on erittäin suuri vaikutus raskaan liikenteen yhdistelmien päästöille. SKALin mukaan esimerkiksi raskaan liikenteen keskeisten reittien pistemäisiä hidastuksia ja pysähdyksiä kuten liikennnevaloliittymiä poistamalla voitaisiin päästöjä alentaa jopa 35 prosenttia.

Toimiala muuttuu ja kehittyy, mutta tavarankuljetus maanteillämme säilyy.

Anssi Kujala, SKAlin toimitusjohtaja

SKALin toimitusjohtajan Anssi Kujalan mukaan digitalisaatiokehitys muuttaa logistiikkaa, mutta kuljetustarve ei ole poistumassa mihinkään.

– Digitaalisista ratkaisuista on otettava kaikki hyöty irti muun muassa päästöjen vähentämisessä sekä kuljetusten ohjauksessa ja suunnittelussa, mutta se ei poista tarvetta tavaran kuljettamiselle. Toimiala muuttuu ja kehittyy, mutta tavarankuljetus maanteillämme säilyy.

– Seuraavan hallituksen on vahvistettava Suomen kilpailukykyä puolustamalla logistiikan toimivuutta kaikilla sektoreilla, myös EU-tasolla. Osa sitä työtä on panostaminen liikenteen sujuvuuteen, liikenneturvallisuuteen ja hyväkuntoiseen tiestöön, Ylälehto ja Kujala vaativat.

Toimitus
Toimitus