8.6.2017 klo 13:15
Uutinen

Kuljetusalalla oireita kuljettajapulasta – Haasteista ollaan melko yksimielisiä

Ensimmäistä kertaa kuuteen vuoteen SKAL Kuljetusbarometri osoittaa kuljetusyrittäjien tavaramäärien ja liikevaihdon selvää kasvua.

Tulos vahvistaa käsitystä noususuhdanteen alkamisesta ja Suomen kuljetusmarkkinoiden normalisoitumisesta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n barometri kertoo, että markkinoilla on myös oireita kuljettajapulasta.

– Kuljetuskalustolle on nyt kysyntää ja kuljetusyrityksissä on työtä tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman saanti on varmistettava, muistuttaa SKAL ry:n toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Joka kolmas kuljetusyritys on kasvattanut kuljetusmääriään kevään aikana. Viidenneksellä kuljetettava tavara on vähentynyt. Vuosi sitten sekä kasvua että laskua oli noin neljänneksellä vastanneista.

Kuljetusmäärät säilyivät vakaalla tasolla puolella yrityksistä. Useampi kuin viidennes vastanneista odottaa alkavalta kesältä kuljetusmäärän kasvua. Toimeliaisuuden lisääntyminen näkyi myös kilometreissä mitattuna (29 prosentilla kasvua) sekä henkilöstön ja kaluston kehityksessä.

Kuljetusmäärien kehitys jakaantui varsin tasaisesti ympäri Suomea ja kuljetuslajien kesken.

Reilulla kolmanneksella liikevaihto kasvoi

Kasvaneet tavaramäärät heijastuivat myönteisesti liikevaihtoon, joka on noussut useammalla kuin kolmanneksella vastanneista (38 prosenttia). Kuljetusbarometrissa 2/2016 hiukan vähemmän, eli 33 prosenttia, kertoi liikevaihdon kasvusta. Myynnin laskusta raportoi joka neljäs vastanneista.

Kappaletavarakuljetukset ovat lisääntyneet erityisen paljon kevään aikana.

Kannattavuuden kehitys on ollut useamman vuoden varovaista, ja niin tässäkin Kuljetusbarometrissa. Runsas kuudennes yrityksistä on parantanut kannattavuuttaan keväällä, kun sitä vastoin heikennystä oli runsaalla viidenneksellä. Luvut ovat kuitenkin vertailukautta 2016 positiivisemmat, ja kannattavuuden kasvua ennusti joka neljäs.

Korkeat kustannukset, epäreilu kilpailu sekä joustamattomuus jäytävät

SKAL kysyi selvityksessä myös yritystoiminnan suurimmista haasteista. Vastaajat valitsivat viisi suurinta haastetta ja asettivat ne tärkeysjärjestykseen. Kolmen kärki oli yhteneväinen viiden vuoden takaisen kyselyn kanssa. Eniten kärkisijoja keräsivät korkeat kustannukset (79), epäreilu kilpailu kuljetusmarkkinoilla (71) sekä joustamattomat ajo- ja lepoajat (70). Myös sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa (54) ja tiestön huono kunto (53) säilyivät listan kärjessä.

– Ajo- ja lepoaikasääntöjen jäykkyys harmittaa kuljetusyrittäjiä vuodesta toiseen. Kuljetustehtävät ovat moninaisia ja pakollisten taukojen ajoittaminen täsmällisesti koetaan haastavaksi.

SKAL on yhdessä Autoliikenteen Työnantajaliiton ja Linja-autoliiton kanssa esittänyt, että 45 minuutin tauko voitaisiin tarvittaessa jaksottaa kolmeen viidentoista minuutin taukoon, ja lisäksi kuljettaja voisi ajaa yhden pidemmän rupeaman viikossa ehtiäkseen viikonlopuksi kotiin.

SKAL ry:n mukaan joustojen lisääminen tehostaisi töiden suunnittelua ja parantaisi kannattavuutta sekä kuljettajien työhyvinvointia.

SKAL:n Kuljetusbarometriin 2/2017 vastasi yhteensä 546 jäsenyritystä. Vastaajat edustavat kaikkia SKAL ry:n erikoisjärjestöjä ja toimialoja. Kysely toteutettiin 17.–31.5.2017.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi