Kuljetusliike Ville Silvasti Oy
1.2.2023 klo 08:32
Uutinen

Kuljetusliike Ville Silvasti mukana Ukrainan jälleenrakentamisessa

Jyväskyläläinen Kuljetusliike Ville Silvasti hoiti merkittävän erikoiskuljetusprojektin toimittaessaan kolme 176 tonnin painoista muuntajaa Puolan Rzeszowista Ukrainaan joulukuussa 2022.

Kuljetuksissa käytettiin Silvastin kuljetuskalustoa sekä suomalaisia kuljettajia. Koko kuljetusyhdistelmän pituus oli yhteensä 45 metriä, kokonaispaino huimat 280 tonnia, renkaita kuljetuskalustossa oli yhteensä 152 ja hevosvoimia autoissa yhteensä 1375. Tähän asti salassa pidetyn, tiukkoja turvatoimia noudattaneen projektin kuljetukset ovat merkittävänä osana tukemassa Ukrainan osittain tuhoutuneen energiajärjestelmän jälleenrakentamista.

Kuljetusten valmistelu aloitettiin lokakuussa 2022 ja Kuljetusliike Ville Silvastin puolalainen tytäryhtiö toteutti paikallisella asiantuntemuksellaan kuljetusreitin mittaukset sekä suunnittelun yhdessä viranomaisten kanssa. Silvastilla on vuosikymmenten kokemus erikoisraskaiden muuntajien kuljetuksista eri puolilla Eurooppaa, minkä vuoksi puolalainen asiakas luotti Silvastin osaamiseen tässä vaativassa projektissa. Kuljetuslupien myöntämisen mahdollisti saumaton yhteistyö tytäryhtiön sekä Puolan ja Ukrainan viranomaisten välillä.

Kuljetuksia ajamassa ollut Silvastin kokenut jyväskyläläinen luottokuljettaja Pekka Toivonen kertoo kuljetuksen olleen myös hänen historiassaan poikkeava.

-Vaikka varsinainen sotatilanne ei Puolan rajalla ollut näkyvä, oli Ukrainasta pois pyrkivien valtava määrä rajalla edelleen silmiinpistävä. Myös kuulemamme ilmahälytys kuorman purkupaikalla oli pysäyttävä kokemus, jota ei voi verrata mihinkään vuosikymmeniä kestäneen urani aikana kokemaani.

Puolan puolella kuljetuksen painon vuoksi kuljetusreitin kolmellekymmenelle sillalle toteutettiin erillinen kantavuuslaskelma. Siltojen ylitykset toteutettiin valvottuina ja kuljetuksen ajolinja sillalla määriteltiin ennalta tarkkaan ja ajorataan tehtiin erilliset maalaukset kuljetusta varten.

Puolassa haasteita aiheutti myös kuorman korkeus, jonka vuoksi kymmeniä tien yläpuolisia esteitä jouduttiin kiertämään tai purkamaan. Kuljetuksessa käytettiin hydraulijousitettua lavettia, jonka tasoa laskettiin kriittisten alikulkujen kohdilla. Suurimmaksi haasteeksi korkeuden osalta osoittautui Puolan raja-aseman katos, jota ei voitu kiertää. Tämä haaste päädyttiin ratkaisemaan jyrsimällä asfalttia katoksen alta. Näin kuljetukset onnistuivat alittamaan tuon kriittisen kohdan sujuvasti, vaikka kuljetuksen ja katoksen väliin jäikin ainoastaan yksi senttimetri.

-Olemme kuljettaneet viime vuonna myös huomattavasti kookkaampia ja raskaampia kuljetuksia, mutta tämä oli vuoden tärkein kuljetusprojekti. Erittäin kokeneen ja ammattitaitoisen henkilöstömme ja saumattomasti sujuneen kansainvälisen yhteistyön ansiosta saimme nämä kuljetukset luotettavasti perille, kuvailee kuljetuksia valvomassa ollut Kuljetusliike Ville Silvastin liiketoimintajohtaja Hannu Vuorinen.