18.1.2021 klo 08:16
Uutinen

Kulkukeskus keskusteluttaa

Sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten järjestäminen Kirkkonummella keskusteluttaa palveluiden piiriin kuuluvien asiakkaiden lisäksi paikallisia yrittäjiä. Asiaa on käsitelty kunnassa perusturvalautakunnassa sekä viimeisimpänä kunnanhallituksessa 21.12.2020, jolloin kunnanhallitus käytti otto-oikeuttaan ottaakseen perusturvalautakunnan päätöksen asiasta käsittelyynsä. Asiaa käsitellään kunnanhallituksessa maanantaina 18.1.2021

Mistä on kyse?

Yhteistyösopimus kuljetuspalvelujen organisoimisesta Espoon kaupungin ja muiden Länsi-Uudenmaan kuntien välillä

Sopimus määrittelee kuntien välisen yhteistyön ja sen toteuttamisen Kulkukeskuksessa. Sopimuksella valtuutetaan Espoo hoitamaan muiden puolesta Kuljetuspalvelujen järjestämiseen tarvittavat kilpailutukset sekä allekirjoittamaan niihin liittyvät tarjouspyynnöt, päätökset, sopimukset ja muut mahdollisesti tarvittavat asiakirjat sekä kilpailutettuihin sopimuksiin liittyvän sopimusseurannan ja toimittajahallinnan. Espoo vastaa myös Kulkukeskuksen toiminnasta. Kulkukeskuksen on tarkoitus aloittaa toimintansa helmikuussa 2021. Kulkukeskuksen kustannukset jaetaan osallisille kunnille palvelun piiriin kuuluvien asiakkaiden määrän mukaisessa suhteessa.

Kuntien yhteistyöllä pyritään kunkin kunnan järjestämisvastuulla olevien Kuljetuspalvelujen saatavuuden ja turvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi yhteistyöllä tavoitellaan yhdenmukaista palvelua Länsi-Uudenmaan alueella, kustannusten hallintaa, päästöjen vähentämistä, kuljetusten yhdistelyasteen kasvua sekä laadukasta asiakaspalvelua.

Kuljetusoperaattorien kustannukset ja kuljetusten kustannukset suorittaa Espoo ensin palveluntuottajille, ja laskuttaa sitten nämä kulut edelleen sopimuksen osallisilta kunnilta. Yhteistyösopimus selventää kuntien keskinäistä asemaa hankinnassa ja on toiminnan kehyssopimuksena tarpeellinen työväline yhteistoiminnassa. (Perusturvalautakunta 10.12.2020 § 134)

Yrittäjäyhdistyksen hallituksen lausunto asiassa

Kirkkonummen Yrittäjät ry:n hallitus on huolestunut asiassa, joka tulee koskettamaan useaa paikallista taksiyrittäjää ja on lähettänyt kunnanhallitukselle lausuntonsa käsiteltäväksi kunnanhallituksen kokouksessa 18.1.2021, jolloin asia on esityslistalla.

Kysymyksinä herää moni asia, kuten esitetty kustannussäästö – onko säästö todellinen? Miksi yhteistyösopimusta tavoitellaan suurta tappiota tuottavan yrityksen kanssa (FCG Smart Transportation Oy)? Onko asiakkaiden kannat otettu huomioon (vanhus- ja vammaisneuvoston lausunnot perusturvalautakunnassa 10.12.2021, liitteenä)?

Lue koko lausunto>>

Lausuntoa tehdessä on kuultu paikallisia taksiyrittäjiä.