20.4.2017 klo 12:22
Uutinen

Kun yrittäjä kaatuu sairausvuoteelle, voi kaatua koko firma

– Olen tehnyt paljon töitä sairaana, sanoo nuori yrittäjä Sanni Kaikkonen. Yrittäjän omavastuuaika sairastuessa on peräti neljä päivää. Suomen Yrittäjät esittää hallitukselle, että omavastuuaika lyhennetään yhteen päivään.

Tavallisella työntekijällä palkka juoksee, vaikka hän sairastuu, mutta yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Tämä on johtanut siihen, että yrittäjät tekevät usein töitä sairaanakin, sen sijaan että hoitaisivat terveyttään.

Asia nousi selkeästi esiin Suomen Yrittäjien teettämästä sosiaaliturvakyselystä viime syksynä. Kyselyyn vastanneista yrittäjistä noin 72 prosenttia kertoi olleensa sairaana töissä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja heistä joka viides jopa yli 10 päivää.

– Nopea apu yrittäjän tilanteen parantamiseen olisi lyhentää yrittäjän omavastuuaikaa sairauspäivärahassa sairastumispäivään, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

Vain harvalla pienyrittäjällä on sijainen, joka voi hoitaa toimintaa yrittäjän poissaollessa.

”Nytkin olen flunssassa töissä”

– Paljon olen tehnyt sairaana töitä, nytkin olen flunssassa töissä, sanoo nuori helsinkiläinen yrittäjä Sanni Kaikkonen, joka vetää promootiotoimisto Sunnyone Promotionia.

– Ihan yksittäisiä päiviä olen ollut poissa töistä ja silloinkin olen yleensä tehnyt kotona toimistotöitä, kuvailee Sanni Kaikkonen.

Hän on huomannut, että flunssat pitkittyvät ja pahenevat, kun ei ole aikaa tai mahdollisuutta sairastaa.

Yleisin tauti eli flunssa paranee yleensä muutamassa päivässä, mutta ilman lepoa se voi johtaa vakaviin jälkitauteihin.

– Yrittäjälle riski lyhyen sairauden pitkittymisestä ja terveyden menettämisestä on suuri, koska lyhytkin poissaolo voi olla toimeentulon kannalta merkityksellinen, Harri Hellstén huomauttaa.

– Kun yrittäjä kaatuu sairausvuoteelle, kaatuu pahimmassa tapauksessa koko yritys, Hellstén sanoo.

Omavastuuaika täyttyy harvalla

Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan lähes 70 prosenttia sairauslomaa pitäneistä yrittäjistä ei ole hakenut sairauspäivärahaa. Suurimpana syynä oli sairausloman alle neljän päivän kesto eli omavastuuaika ei täyttynyt ja oikeutta etuuteen ei ehtinyt syntyä.

Pidemmmältä sairausajalta maksettavat etuudet voivat myös jäädä pieniksi, jos yrittäjä on valinnut matalan sosiaaliturvan tason.

–Minulla se on aika minimissä, sain taannoin yhdeltä sairausviikolta 20 euroa päivältä eli yhteensä satasen, hymähtää nuori yrittäjä Sanni Kaikkonen.

Mitä nuoremmasta yrittäjästä on kyse, sitä useammin työskennellään sairaana. Suomen Yrittäjien kyselyn mukaan alle 35-vuotiaista sairaan töihin oli mennyt jopa 86 prosenttia. Paljon sairaana työskennelleet yrittäjät olivat myös muita useammin poissa yritystoiminnasta terveydellisistä syistä.

Kelan tutkimus pitkistä eli yli 12 päivän sairauspoissaoloista kertoo toisella tavalla huolestuttavia lukuja: Sairauspoissaolojen keskipituus oli suomalaisilla työntekijöillä vuonna 2013 noin kaksi kuukautta, mutta yrittäjillä niiden pituus oli noin kolme kuukautta.

SY:n kannanotto hallitukselle: omavastuuaika lyhennettävä yhteen päivään

Suomen Yrittäjät esittää kannanotossaan hallituksen puoliväliriiheen, että yrittäjien mahdollisuutta jäädä sairauslomalle tulee edistää siten, että omavastuuaika sairauspäivärahassa lyhennetään nykyisestä neljästä päivästä yhteen eli sairastumispäivään.

Muutoksesta aiheutuvat lisäkustannukset sairausvakuutusjärjestelmälle olisivat enimmillään noin 10 miljoonaa euroa. Muutos vähentäisi riskiä yrittäjien työkyvyttömyysjaksojen pitenemisestä ja työkyvyn menettämisestä. Tästä tulisi yhteiskunnalle mittavia säästöjä.

Sairauspäivärahan omavastuuajan lyhentämisen lisäksi kannanotossa käsitellään myös muun muassa yritysrahoituksen monipuolistamista, liikenneverkon kehittämistä, paikallista sopimista, yritysten omistajanvaihdosten edistämistä sekä kasvuyrittäjyyttä ja pk-yritysten kansainvälistymistä.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi