OmistajaKS-hanke
30.9.2022 klo 14:32
Uutinen

KUNNAN VETOVOIMA OSANA ONNISTUNUTTA YRITYSKAUPPAA – Jatkajan löytyminen turvaa kuntien palveluiden ja työpaikkojen jatkuvuuden

OmistajaKS – omistajanvaihdoksista elinvoimaa -hankkeessa (ESR) olemme nähneet konkreettisesti sen, että ilman yrityksen jatkajan löytymistä moni palvelu, työpaikka ja elinkeino häviää kaikkialla Keski-Suomen kunnissa.

Maakunnassamme lähes 40 % mikro- ja pk-yrittäjistä ilmoittaa haluavansa luopua yritystoiminnastaan seuraavan viiden vuoden aikana. Mikäli jatkajaa ei löydy, sen myötä poistuu koko yritys kartalta vieden mukanaan yrityksen tarjoamat työpaikat, verotulot ja useissa tapauksissa keskeisen, jopa ainoan kyseisen toimialan palvelutarjoajan.

Jatkaja ei useinkaan löydy omasta kunnasta tai lähipiiristä. Katse on suunnattava kauemmas, ympäri Suomea ja jopa ympäri maailmaa.

Miksi muualla asuva ihminen lähtisi keskisuomalaiseen kuntaan yrittäjäksi? Tähän ei vastaus löydy pelkästään luopuvalta yrittäjältä, vaan tarvitaan apuun kunta, sen elinkeinoihmiset ja ylin johto.

Muualta tuleva uusi yrittäjä ei tule useinkaan yksin, vaan mukana seuraa koko perhe, jolloin ratkaisevaa on myös tarjolla olevat asumismahdollisuudet, palvelut, koulut, kulkuyhteydet ja puolison työpaikan löytyminen. Ratkaisevaa on myös se, onko saatavilla konkreettista apua siirtymävaiheessa aivan perusasioissa, kuten asunnon ja palveluiden löytämisessä tai paikallisten rahoituskumppaneiden yhteystietojen löytymisessä.
Ilman kuntien apua ja yhteistyötä nämä pito- ja vetovoimatekijät eivät tule välttämättä näkyväksi.

OmistajaKS-omistajanvaihdoksista elinvoimaa hankkeessa olemme saaneet jo muutaman kunnan kanssa loistavan yhteistyön käyntiin jatkajan etsimiseksi paikallisille elinvoimaisille yrityksille.

Yhtenä esimerkkinä voidaan mainita Joutsa, jossa kunta on lähtenyt mukaan omistajanvaihdostilanteissa yhteisen markkinoinnin tekemiseksi jatkajaa etsivien yritysten kanssa. Yhdessä pilottiyrittäjän kanssa on tehty markkinointivideo-osio, jossa jatkajaa etsivän yrityksen lisäksi kerrotaan niistä seikoista, jotka muualta tulevaa mahdollista uutta yrittäjää kiinnostaa. Tärkeitä asioita tulevan kotikunnan osalta ovat yrityksen toiminnan edellytysten lisäksi luonnollisesti asumiseen, muiden perheenjäsenten tarpeisiin, kulkuyhteyksiin ja palveluihin liittyvät asiat.

-Uudet jatkajayrittäjät ovat meille tärkeitä, mutta haluamme pitää huolta myös olemassa olevista yrittäjistä. Toivomme kaikkien yritysten menestyvän kunnassamme, vahvistaa Joutsan kunnan elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki.

Joutsan kunta tarjoaa yritysten haettavaksi yritysseteliä, jota voi hyödyntää laajasti yritystoiminnan eri tarpeissa. Omistajanvaihdostilanteissa seteliä voi hakea esimerkiksi arvonmääritykseen tai muihin jatkajan etsimisessä tarvittaviin toimenpiteisiin.

-Kyllä kuntakuvan pitää olla ulospäin yritysmyönteinen ja kilpailutukset hoitaa avoimesti ja näkyvästi, kiteyttää perustoiveina yrittäjä Kari Kivisaari.

-Ja jos yrittäjä jossain vaiheessa tarvitsee esimerkiksi ammattiosaamiseensa päivitystä, yritysseteli palvelee asiassa erityisen hyvin.

Tällaista yhteistyötä tarvitaan lisää jokaisessa kunnassa, jotta palvelut ja elinkeinot säilyvät jatkossakin, eivätkä keskity vain suurimpiin kuntiin ja kaupunkeihin.

Olemme siinä pisteessä, että puheiden ja linjausten aika on ohi. Nyt on lyötävä kädet saveen ja ryhdyttävä yhteisiin tekoihin ruohonjuuritasolla.

Kirjoittaja Oili Eronen on OmistajaKS-hankkeen projektipäällikkö.