18.5.2022 klo 09:30
Uutinen

Kuntabarometrissa Inkoo on Uudenmaan Yrittäjien alueen paras kunta yrittää, Porvoo korkeimmalla valtakunnallisessa rankingissa

Inkoo, Kerava, Järvenpää ja Mäntsälä erottuvat Uudenmaan Yrittäjien alueen parhaina kuntina elinkeinopolitiikassa yrittäjien mielipiteissä. Suurten, yli 50 000 asukkaan, kaupunkien sarjassa Porvoo yltää kuudennelle sijalle valtakunnallisesti. Uudenmaan Yrittäjien alueen kuntien vertailussa Porvoo asettuu sijalle 5. Kaiken kaikkiaan yrittäjät antavat Uudellamaalla kunnille varsin vaatimattomat arvosanat elinkeinojen edistämisestä ja kuntakohtaiset erot ovat suuret.

Uudenmaan Yrittäjien alueella yrittäjät suosittelevat muuta maata harvemmin omaa kuntaansa yritysten sijaintikunnaksi; kriittisiä yrittäjiä on selvästi suosittelijoita enemmän. NPS Uudenmaan Yrittäjien alueella on -18, kun se koko maassa on -8.

Yrittäjät Uudellamaalla arvioivat kuntien elinkeinopolitiikan kokonaisuudessaan valtakunnallisesti heikoimpien maakuntien joukkoon. Alueella keskiarvo elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanasta oli 2,89 asteikolla 1–5. Valtakunnallisesti se oli 3,08 ja parhaalla alueella, Etelä-Pohjanmaalla 3,36.

Elinkeinopolitiikan osa-alueet Uudenmaan Yrittäjien aluetasolla saavat tasaiset keskiarvot. Sen sijaan kuntakohtaiset erot elinkeinopolitiikan osa-alueilla ovat huomattavan suuret. Osa-alueita ovat päätöksenteon yrityslähtöisyys, yrityspalvelut, elinkeinopolitiikan asema, infrastruktuuri, koulutus ja osaaminen sekä kunnan hankintapolitiikka.

Kuntien elinkeinopolitiikassa yrittäjät arvostavat tärkeysjärjestyksessä eniten päätöksenteon yrityslähtöisyyttä, yrityspalveluita ja elinkeinopolitiikan asemaa kunnassa.

Kuntien kannattaa panostaa sujuvaan palveluun

Yrittäjät arvostavat yrityspalveluista Uudellamaalla eniten sujuvia lupapalveluja, aloittavat yrittäjän palveluja ja verkostoitumismahdollisuuksia.

– Lupapalvelujen ja ylipäänsä palvelujen sujuvuus on tärkeää, koska odottaminen maksaa yrittäjille, Uudenmaan Yrittäjien puheenjohtaja Markku Aalto sanoo.  

– Tulosten perusteella nousee huoli, että onko elinkeinopalveluissa kohtaanto-ongelma. Tietävätkö yritysten edustajat, millainen elinkeinopalveluiden paletti heille on tarjolla? Kunnan kannattaa panostaa sidosryhmäviestintään. Ei riitä, että palvelu on olemassa se pitää tehdä myös tunnetuksi, Uudenmaan Yrittäjien aluejohtaja Petri Ovaska sanoo.

Näin kehität kuntaa

Barometrin tulokset ovat tärkeä työkalu kunnan yritysympäristön kehittämisessä. Uudenmaan Yrittäjien kehittämislista kunnille on konkreettinen:

  1. Pois poteroista kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kokoa mahdollisimman pian saman pöydän ääreen yrittäjät, luottamushenkilöjohto ja virkamiesjohto.
  2. Määritä yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet yritysympäristön kehittämiseksi.
  3. Aikatauluta ja vastuuta toimenpiteet – Mieti, missä asioissa yrittäjät voivat toimia ja olla avuksi ja mikä julkisen tahon tulee tehdä itse.
  4. Viesti aktiivisesti ja proaktiivisesti – ole ytimekäs ja markkinoi.
  5. Johtaja – varmista osaaminen ja asioiden eteneminen.

Uudenmaan Yrittäjät huomauttaa, että kuntauudistuksessa kunnilla on historiallinen mahdollisuus linjata kunnan tehtävää. Kunnat voivat luoda itselleen kulttuurin, jossa ratkaisut ja yhteistyö luovat yrittäjille otollisen ympäristön investoida, kasvattaa yritystä ja palkata lisää työntekijöitä. Menestyvät yritykset luovat kunnalle veropohjan, jolla luodaan kaikkien kuntalaisten hyvinvointipalvelut. 

Suomen Yrittäjien teettämä Kuntabarometri kartoittaa yrittäjien näkemyksiä kahden vuoden välein.

IROResearch kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 1.3.–4.4. Siihen vastasi 9 564 yrittäjää eri puolilta Suomea. 

Katso tulokset täältä