11.11.2020 klo 14:48
Uutinen

Kuntalaisia ja yrittäjiä kuunneltava jätelain valmistelussa

Päijät-Hämeen Yrittäjät ja Suomen Yrittäjät ottivat mielipidekirjoituksessaan (ESS 7.11.2020) kantaa jätelain uudistukseen. Keskeistä on kuntien ja asukkaiden valinnanvapauden säilyttäminen. Lue koko mielipidekirjoitus.

PÄÄKIRJOITUS & MIELIPIDE 7.11.2020 10:00

Lukijalta: Kuntalaisia ja yrittäjiä kuunneltava jätelain valmistelussa

Tiina Toivonen, Juha Tähkänen, Heta Vihervirta-Vuontelo

Suomen hallitus pohtii parhaillaan, miten Suomessa saa jatkossa kuljettaa asukkaiden jätteitä. Tällä hetkellä kuntavaaleissa valitut valtuutetut päättävät, saavatko alueen asukkaat valita itse oman jätteenkuljettajansa (kiinteistön haltijan malli) vai tekeekö viranomainen päätöksen asukkaan puolesta (kunnan malli).

Vaihtoehtoina on säilyttää kuntademokratiaan perustuva nykymalli tai viedä kuntapäättäjien mahdollisuus vaikuttaa oman alueensa kuljetuksiin.

Lausuntopalautteen perusteella omakoti- ja kiinteistöasukkaita edustavien tahojen sekä yksittäisten kuntien näkemykset ovat selkeät: kunnissa tulee jatkossakin saada päättää siitä, miten alueen jätehuolto järjestetään. Joillain alueilla toimii asukkaan kilpailuttama malli, toisaalla taas paremmin kunnan malli.

KIINTEISTÖLIITON lausunnon mukaan kuljetusmallilla ei ole suurta vaikutusta asukkaiden kustannuksiin, kun vertailtiin 14 suurta kaupunkia. Jätehuollon kokonaiskustannuksiin vaikuttavat olennaisesti jätteenkäsittelymaksut.

Suomen Yrittäjiltä on kysytty, miksi emme kannata asukkaiden valinnanvapauden rajoittamista tässä asiassa. Vaikka kilpailu asiakkaista on kovaa, myös kuljetusyrittäjät pitävät nykyistä tilannetta toimivana. Tämä johtuu siitä, että kunnan malli on useilla alueilla johtanut paikallisten pienyrittäjien kannalta huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

Lukuisissa kilpailutuksissa yksi tai muutama suuryritys on saanut jätekuljetukset hoitaakseen. Jos paikallinen pienyritys ei menesty kilpailutuksessa, yritys ei saa enää toimia kotipaikkakunnallaan asukasjätteen kuljetusyrittäjänä, ei vaikka asukkaat haluaisivat jatkaa asiakassuhdettaan.

On selvää, että kuljetuskysymys jakaa mielipiteitä.
ON SELVÄÄ, että kuljetuskysymys jakaa mielipiteitä. Jätelain muuttamisen yhteydessä ei tulla vaatimaan, että kunnan mallin valinneet kunnat joutuisivat luopumaan omasta mallistaan. Sallitaan sama valinnanvapaus myös kunnille, jotka haluavat jatkossakin antaa asukkaille oikeuden valita kuljetusyrittäjänsä.

Luotamme asiassa kuntavaltuutettuihin, jotka edustavat päätöksenteossa asukkaita ja yrittäjiä.

Kirjoittajista Toivonen on Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö, Tähkänen Päijät-Hämeen Yrittäjien varapuheenjohtaja ja Vihervirta-Vuontelo toimitusjohtaja.