15.3.2018 klo 06:04
Uutinen

Kuntien hankinnat sähköistyvät

Viimeisen vuoden aikana yhä useampi Kanta-Hämeen kunta on ottanut käyttöön sähköisen järjestelmän julkisten hankintojensa kilpailuttamiseen. Myös pienhankinnat ovat siirtymässä verkkoon, jolloin nekin tulevat yhä useamman tarjoajan ulottuville.

Vuoden 2017 alussa voimaan astunut hankintalaki edellyttää julkisten hankintojen kilpailuttamista sähköisesti. Tarjoukset on voitava jättää sähköisesti siirtymäajan jälkeen. Yhteishankintayksiköillä muutos on jo tapahtunut, mutta muilla hankintayksiköillä, kuten kunnilla, siirtymäaika päättyy vuoden 2018 lokakuussa.

Suppeassa muodossa sähköinen kilpailuttaminen tarkoittaa sitä, että hankintailmoitus sekä tarjouspyyntö ja sen liitteet julkaistaan Työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämässä ilmoituskanava Hilmassa tai hankintayksikön omilla verkkosivuilla. Euroopan Unionin tavoitteena on kuitenkin automatisoitu sähköinen hankintamenettely, jossa koko kilpailutus toteutetaan sähköisesti. Tarjousten jättämisen yhteydessä tapahtuvat virheet varmasti vähenevät, kuten myös toistuvien tietojen syöttö.

Kuntien yhteishankintoja tekevä KL-Kuntahankinnat kilpailutti sähköisen kilpailuttamisjärjestelmän vuosille 2012-2020. Tarjouskilpailun voitti Cloudia Oy, jonka tarjouspalvelu.fi -järjestelmä on levinnyt kuntiin ympäri Suomen. Kanta-Hämeessä se on käytössä Forssan ja Riihimäen seuduilla.

Tarjoajalle palvelun käyttö on maksutonta. Käyttö vaatii vain rekisteröinnin. Sama tunnus toimii sekä kansalliset kynnysarvot ylittävien hankintojen tarjouspalvelussa, että pienhankinnoille suunnatussa pienhankintapalvelussa.

Hankintaneuvojalta apua sähköisten palveluiden käyttöön.

Monelle tarjoajalle siirtyminen verkkoon edellyttää digitaitojen kohennusta.
Kaikki järjestelmät vaativat totuttelua ja monelle yrittäjälle sähköinen vastaaminen on täysin uutta.
-Pitää vaan lähteä rohkeasti kokeilemaan. Lyhyen totuttelun jälkeen niiden käytöstä tulee varsin luontevaa, Kanta-Hämeen hankintaneuvoja Timo Ilomäki kertoo.

Pienhankintojen tarjouspyyntöjä ei pääosin julkaista Hilmassa, joten niiden löytäminen saattaa olla hankalaa. Sähköiset ilmoituskanavat tekevät tuloaan myös pienhankinnoissa. Kanta-Hämeen kunnista pienhankintapalvelun käyttäjiä ovat jo Forssa, Hausjärvi, Humppila, Jokioinen, Loppi, Riihimäki ja Tammela.

-Toistaiseksi ilmoituksia on ollut varsin vähän, mutta kunhan kunnat saavat uudet hankintaohjeensa ja -periaatteensa jalkautettua, uskon ilmoitusten määrän kasvavan. Yrittäjien kannattaa tietysti katsoa myös muiden maakuntien ilmoituksia, sillä ainakin Uudellamaalla ilmoituksia on jatkuvasti varsin paljon. Palvelussa on mahdollista ottaa käyttöön yksinkertainen vahtipalvelu, joka lähettää käyttäjälle sähköpostitse tiedon uusista tarjouspyynnöistä, Ilomäki evästää.

Kanta-Hämeen pienhankinnat:
pienhankintapalvelu.fi/kantahame

Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta:
yrittajat.fi/hankintaneuvonta

toimitus@hameenyrityssanomat.fi