Lumen auraus ei ole kunnan ydintoimintoja. Sen voisi hyvin ulkoistaa paikallisille yrittäjille. Kuva: Getty Images
14.1.2022 klo 10:00
Uutinen

Kuntien tulee arvioida päätöstensä vaikutukset yrityksiin – se ei tarkoita, että päätöksiä tehtäisiin yrittäjien ehdoilla

Kuntien uusien valtuustojen kannattaa sitoutua yritysvaikutusten arviointiin tehdä siitä rutiini. Valtuustojen päätökset voivat estää tai luoda yrittämisen esteitä. Samalla voi edistää investointeja ja houkutella uusia yrityksiä kuntaan.

Yrittäjille on tärkeää, että kaupunkien ja kuntien valtuustot arvioivat päätöstensä vaikutukset yrityksiin.

Esimerkiksi maankäyttö, kaavojen liikennejärjestelyt ja lupakäsittelyajat vaikuttavat merkittävästi moniin yrityksiin. Niin myös kunnan koulutustarjonta ja tavat järjestää julkiset kilpailutukset.

Uusien valtuustojen kannattaa sitoutua ja tehdä vaikutusten arvioinnista periaatepäätös.

 –  Valtaosa kuntien päätöksistä joko edistää tai jarruttaa yritysten menestymistä ja kasvua. Siksi kunnissa on otettava käyttöön järjestelmällinen tapa arvioida päätösten vaikutuksia yrityksiin. Näin voidaan edistää investointeja ja työllisyyttä, sanoo kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä.

Tanja Matikainen Kuva: Soila Kaski/Studio Weissi

Matikainen muistuttaa, että yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita, että päätökset tehtäisiin yrittäjien ehdoilla. Parhaimmillaan kunnan päätöksillä voidaan poistaa yrittäjyyden esteitä, ei luoda niitä. Samalla voi edistää investointeja ja houkutella uusia yrityksiä kuntaan.

–  Kunnan kannattaa tehdä yritysvaikutusten arviointi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tulevia päätöksiä suunniteltaessa ja valmisteltaessa. Näin yritykset voidaan huomioida koko prosessin ajan. 

Yritysvaikutusten arviointiin on hyvä perustaa toimielin, jossa on mukana myös yrittäjiä. Seinäjoen kaupungilla se on johtoryhmä, joka valmistelee kaupunginhallitukselle menevät asiat. Johtoryhmän vakioagendalla on yritysvaikutusten arviointi. Asian yhteydessä käydään keskustelu, mihin kaupunginhallituksen esityslistan kohtiin liittyy yritysvaikutuksia ja millaisia ne ovat. Tätä koskevaan valmistelutekstiin voidaan tehdä lisäyksiä ja selventää asiaa.

Seinäjoen kaupungin ja muutama muu esimerkki löytyy yritysvaikutusten arviointia koskevasta käsikirjasta, jonka Suomen Yrittäjät on julkistanut. Opas on suunnattu kuntien virkahaltijoille ja päättäjälle.

Suomen Yrittäjien 10 teesiä yritysvaikutusten arviointiin:

1. Arviointi on prosessi, joka tunnistaa yritysvaikutukset ja arvioi konkreettiset 

vaikutukset kokonaisvaltaisesti lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.

2. Yritysnäkökulma tuo lisäarvoa valmisteluun ja päätöksentekoon.

3. Arviointi ei saa lisätä valmistelun ja päätöksenteon byrokratiaa.

4. Arviointi tekee valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyväksi.

5. Arviointi mahdollistaa paremmat toimintaedellytykset yrityksille.

6. Arviointiin sitoutuu koko organisaatio & henkilöstö.

7. Arviointi on systemaattista ja kiinteä osa valmistelua & päätöksentekoa.

8. Arviointimalli on kuntakohtainen.

9. Ennakkoarvioinnilla estetään kielteisten yritysvaikutusten syntyminen.

10. Jälkiarvioinnilla opitaan tehdyistä virheistä ja vältetään ne tulevaisuudessa.

Muita kiinnostavia aiheita

Toimitus
Toimitus