4.2.2017 klo 09:44
Uutinen

Kuntiin tarvitaan päättäjiä, jotka ymmärtävät yrittäjyyttä

– Kuntiin tarvitaan nyt entistäkin enemmän päättäjiä, jotka ovat yrittäjiä tai ainakin ymmärtävät yrittäjyyttä, elinkeinoasioiden päällikkö Susanna Kallama Suomen Yrittäjistä sanoo.

Kunnat ovat uuden edessä, kun sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirtyy uusien maakuntien tehtäväksi. Uudistus tarjoaa kunnille mahdollisuuden määrittää elinkeinopoliittinen rooli ja olla mukana luomassa yrittäjyyttä, työtä ja hyvinvointia.

– Nyt kuntapäättäjiltä vaaditaan uutta ja ennakkoluulotonta yritysmyönteisyyttä. Elinkeinopolitiikka on kunnan elinvoiman kulmakivi ja yrittäjyys sen tekijä. Ilman yrityksiä ei ole työtä, palvelutarjontaa kuntalaisille eikä verotuloja kunnalle, Susanna Kallama sanoo.

Suomen Yrittäjien tavoitteena on, että kunnat saavat luvan erilaistua. Uudistumiselle on tärkeää, että kunnat saadaan irti hallintonäkökulmasta palvelemaan kuntalaisia ja yrityksiä.
– Kunta on tulevaisuudessakin yrittäjän läheinen yhteistyökumppani. Sen tärkein tulolähde on tuloverosta maksettava kunnallisvero. Kunnan kannattaa siis vaikuttaa siihen, että kuntalaisilla on työtä, Kallama sanoo.

– Tämä on vahvin mahdollinensyy panostaa elinkeinopolitiikkaan. Yrityspalvelut saatava yhdeltä luukulta

Kallaman mukaan kunnan elinkeinopoliittisena tavoitteena tulisi olla sitouttaa yrittäjät ja yritykset kuntaan, pitää heistä huolta ja kannustaa kasvuun.
– Jotta tämä onnistuu, kunnan pitää varmistaa, että yrityksille on tarjolla yrityspalveluita koko yrityksen elinkaarelle.

Kuntien elinkeinopoliittinen rooli ja sen merkitys muun muas-sa yritysten investointi- ja sijoittumispäätösten ohjaavana tekijänä on vahva, sillä yritysten menestys on riippuvainen toimintaympäris-tön tarjoamista mahdollisuuksista.

Kallaman mukaan yrittäjille on tärkeää saada yrityspalvelut yhdeltä luukulta.
– Kuntien yhteistyöllä esimerkiksi kehittämisyhtiöiden kautta voidaan koota resursseja ja osaamista hyvien elinvoimapalveluiden tuottamiseksi. Yritysneuvonta, kehittämispalvelut ja mahdolliset omat ja seudulliset kehittämishankkeet tulee olla helposti saatavilla. Yrityspalveluseteli on hyvä työkalu elinkeinopalvelujen tuottamisessa. //

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi