24.3.2020 klo 10:59
Uutinen

Kuopion kaupungin toimenpiteet yritysten tilanteen helpottamiseksi

Koronaviruspandemia ja valtioneuvoston 16.3.2020 antamiin linjauksiin liittyvien valmiuslainkäyttöönottoasetusten toimeenpano on aiheuttanut merkittäviä vaikutuksia yritysten tilanteeseen. Poikkeuksellista tilanteessa yritykset joutuvat vaikeuksiin kassavirran tyrehtyessä samalla kun yritysten menot juoksevat edelleen.

Tässä tilanteessa kaupunki valtion ohella haluaa olla yritystentukena. Kuopion kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 23.3.2020 seuraavista ensivaiheen toimenpiteistäyrityksille:

Neuvonta ja ohjaus: Kuopion kaupungin yrityspalvelun koko henkilöstö neuvoo ja ohjaa yrityksiä poikkeustilan aikana. Yrityspalvelu auttaa yrityksiä mm. valtion lisärahoituspakettien tukihakemuksissa. Tiivistä yhteistyötä tehdään mm. Pohjois-Savon liiton, ELY-keskuksen, Finnveran, BusinessFinlandin ja yrittäjäjärjestöjen kanssa tilanteen parantamiseksi. Yrityspalvelun yhteystiedot löydät täältä.

Taloudellinen tuki: Kaupungin oman ja tytäryhtiöiden maksuliikenteen toimintatavat:

  • Kaupungin laskujen maksamisen jouduttaminen, kuitenkin viimeistään eräpäivänä
  • Kaupungin lähettämien laskujen maksuajan pidentäminen.
  • Maksuajan korottomuudesta ja perinnästä pidättyminen kriisin aikana.
  • Määräaikainen vuokranmaksun lykkäys (hakemuksesta max 3 kk kerrallaan). Vuokran alentaminen harkitaan myöhemmin.
  • Jos tilojen käyttö on estetty valtion tai kaupungin toimesta -> vuokravapaus esteenajalle

Hankintojen toteuttaminen varhennetussa aikataulussa

  • Purku- ja rakennusurakoiden aikaistaminen
  • Pienhankintojen kohdentaminen aikallisille yrityksille
  • Kuntaliiton ja yrittäjäjärjestöjen suositukset

TARKEMMAT OHJEET LÖYDÄT BUSINESSKUOPION SIVUILTA

Ohjeet on tarkoitettu soveltuvin osin myös tytäryhteisöjen käyttöön.