5.6.2017 klo 13:07
Uutinen

Kurikkalaisilla yrittäjillä intoa yrityksen kehittämiseen

Kurikan kaupungin elinkeinotoimi teetti keväällä yrittäjien elinvoimatutkimuksen Seinäjoen ammattikorkeakoulun markkinatutkimuspalvelun kanssa. Kyselyyn vastasi yli 250 yrittäjää.

Huhtikuussa teetetyn kyselyn vastausten perusteella kurikkalaisten yritysten kehitysnäkymät ovat hyvät. Noin puolet yrityksistä uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kahden vuoden aikana ja 76 % yrittäjistä on kiinnostunut kehittämään yrityksensä liiketoimintaa. Kasvua haetaan lähinnä yritystä kehittämällä. Yrityskauppoja hyödyntävä kasvu kiinnostaa vain pientä osaa kurikkalaisia yrittäjiä.

Yrittäjien vastausten perustella Kurikan kaupungin elinkeinostrategian painopistealueet ovat oikeita ja yrittäjät antoivatkin korkeita tärkeysarvioita strategian eri painopistealueille. Enemmistö yrittäjistä oli tyytyväisiä Kurikan kaupungin palveluihin.

Yrittäjien palvelutarpeita kartoittavissa kysymyksissä päällimmäisiksi konkreettisiksi asiakokonaisuuksiksi nousivat:

•Kilpailukykyiset tontit ja toimitilat, tiestöt ja tietoliikenneyhteydet
•Yrittäjille yhteiset koulutus ym. tilaisuudet
•Toimenpiteitä verkostoitumisen edistämiseksi ja vuorovaikutuksen kehittämiseksi sekä yrittäjien kesken että kaupungin toimijoiden ja yrittäjien välillä
•Olemassa olevien yrityspalveluiden ylläpitoa ja kehittämistä

-Enemmistö yrittäjistä on tyytyväisiä Kurikan kaupungin palveluihin, mutta tottakai parantamisen varaa on aina, kertoo yritysasiamies Anne Koskela.

Jalasjärven yrittäjien puheenjohtaja Rauno Heinonen uskoo, että kuntapäättäjät saivat tutkimustuloksista hyvän työkalun, joka tulevaisuudessa kantaa hedelmää.

Yhteenveto tutkimustuloksista: http://bit.ly/2rBV8EC

Lisätiedot tutkimuksen tuloksista:

Juha Tall, juha.tall@seamk.fi, 040-8680197