18.12.2020 klo 10:20
Uutinen

Kustannustuen toinen hakukierros alkaa 21.12. – Tuki on tarkoitettu kaikille, vaikka omaa toimialaa ei löytyisi listalta

Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo toisen kustannustukikierroksen hakuaikataulusta ja myöntämiskriteereistä. Rahaa voi hakea, jos liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuun aikana.

Haku alkaa maanantaina 21.joulukuuta ja päättyy 26. helmikuuta Tukea voi hakea kesä-lokakuun ajanjaksolta. Kriteerinä on, että liikevaihto on laskenut vähintään 30 prosenttia koronakriisin vaikutuksen seurauksena. Kustannustuki on tarkoitettu kaikille yrityksille, jotka täyttävät kriteerit.

TEM listaa tiedotteessaan toimialoja, joita kustannustuki tällä kierroksella koskee. Lista on suppeampi kuin ensimmäisellä kierroksella, mutta se ei tarkoita, etteikö tukea voisi saada.

Jos yritys ei kuulu asetuksessa määriteltyyn toimialaan, sen on perusteltava erikseen tuen tarve ja liikevaihdon lasku koronan takia. Listattujen toimialojen yritykset voivat hakea tukea ilman lisäperusteluja.

– Valtioneuvoston asetuksen listaus toimialoista nopeuttaa yrityksen hakemuksen käsittelyä Valtiokonttorissa. Yritykset voivat hakea tukea, jos yrityksen liikevaihto on laskenut 30 prosenttia valitulla vertailuajankohdalla, elinkeinoministeri Mika Lintilä sanoo.

Lue lisää: Onko liikevaihto tippunut yli 30 % kesä-lokakuussa? Hae kustannustuki II – Näistä kanavista saat apua hakemuksen täyttämiseen

Asetuksessa ovat ne toimialat, joiden liikevaihto on laskenut vähintään 10 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2019. Myös yrityksen oman liikevaihdon laskua tarkastellaan samojen ajanjaksojen perusteella. Jos yritys on perustettu 1.5.2019 tai sen jälkeen, vertailujakso on 1.1.–28.2.2020.

Lista elää tilanteen muuttuessa

Lista toimialoista tarkentaa tuen kohdentumista koronasta kärsineille yrityksille. TEM:n mukaan näin voidaan paremmin huomioida mahdolliset muut syyt yrityksen liiketoiminnan laskemiseen. Näitä ovat esimerkiksi yrityksen liiketoiminnan kausivaihtelu tai liikevaihdon lasku muista kuin koronaepidemiasta johtuvista syistä.

Kustannustuen toisella hakukierroksella toimialoja on 220, kun ensimmäisellä hakukierroksella niitä oli 365. Kustannustuen toimialoihin kuuluvat nyt esimerkiksi hotellit, pitopalvelut ja henkilöstö- ja laitosruokalat sekä osa taiteen, viihteen ja virkistyksen aloista.

Sen sijaan toimialoihin eivät enää kuulu esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja baarit, parturikampaamot ja kauneudenhoitopalvelut sekä osa vähittäiskaupan ja valmistavan teollisuuden aloista. Näiden alojen yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea, jos niiden liikevaihto on laskenut koronan vuoksi vähintään 30 prosenttia kesä-lokakuussa 2020 verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019. Ravintoloita on myös aiemmin tuettu erillisellä tuella.

Toimialat on määritelty Verohallinnon arvonlisäverotietojen perusteella. Kustannustukea ei kuitenkaan voida myöntää maatalouden alkutuotannon, kalatalouden ja vesiviljelyalan toimialoille, sillä toimialoilla sovelletaan erillisiä valtiontukisääntöjä, joista vastaa maa- ja metsätalousministeriö. Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset.

550 miljoonaa jaossa

Kustannustuki on korvaus kuluista, kuten liiketoiminnan joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista, mutta sillä ei korvata liikevaihdon laskemista. Tuen tavoitteena on auttaa yrityksiä selviämään koronan aiheuttamasta vaikeasta taloustilanteesta.

Valtio on varannut kustannustuen toiselle hakukierrokselle 550 miljoonaa, mutta arvio tukeen tarvittavasta määrärahasta on epävarma eikä koko summa välttämättä tule käytetyksi. Määrärahan käyttö riippuu tuen kriteerit täyttävien yritysten määrästä ja kustannuksista.

Lue TEM:n kysymyksiä ja vastauksia kustannustuesta

Tutustu Valtiokonttorin puhelinpalveluun

Muista Suomen Yrittäjien maksuttomat tietoiskut ja koulutukset kustannustukeen liittyen

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi