15.12.2021 klo 16:40
Uutinen

Kymen Yrittäjistä useita yrittäjävaikuttajia Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostoihin kaudelle 2022–2023

Suomen Yrittäjien hallitus valitsi valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan uudet kokoonpanot 14.12.2021

Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Suomen Yrittäjien jäsenten keskuudessa. Kymen Yrittäjien jäsenyrityksistä valittiin kuusi edustajaa Suomen yrittäjien valtakunnallisiin toimielimiin. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on vuodet 2022–2023.

Kymen Yrittäjistä valiokuntiin valittiin seuraavat henkilöt:
Veli Hyyryläinen, elinkeinopolitiikan valiokunta, jäsen
Johan Bardy, kasvu- ja kansainvälisyysvaliokunta, jäsen
Riitta Hyppänen, osaamisen valiokunta, jäsen
Juha Klami, rakentamisen valiokunta, jäsen
Raino Ojansivu, järjestövaliokunta, jäsen
Hannu Lehtinen, Luovan alan verkoston johtoryhmä.

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot
Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuodaan esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa edunvalvonnassaan esille. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen jostakin näkökulmasta. Valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea.

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan.

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.

Lisätietoja:
Kari Jääskeläinen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät, 0440 581 030