18.6.2020 klo 12:11
Uutinen

Kymenlaaksoon perustettiin korkeakouluyhdistys

Kymenlaakson aluekehittäjätahot perustivat Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen.

Korkeakouluyhdistyksen tarkoitus on vahvistaa Kymenlaakson tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (tki). Yhdistyksen avulla edistetään ja vahvistetaan tieteellistä tutkimustyötä Kaakkois-Suomessa toimivien yliopistojen, ammattikorkeakoulun ja vapaan sivistystyön oppilaitosten kanssa.

Tarve korkeakouluyhdistyksen perustamiseksi on ollut suuri. Kymenlaaksossa on vuoden 2018 tilaston mukaan sijoitettu vähiten euroja per asukas tki-toimintaan. Tällä hetkellä tki-toiminta on yli 80 prosenttisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun varassa.

Yhdistyksen perustamisasiakirjan allekirjoittivat Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Kymen Yrittäjien, Kymenlaakson kauppakamarin, Kouvola Innovation Oy:n, Cursor Oy:n, Kymenlaakson liiton ja Kymenlaakson kesäyliopiston johto. Myöhemmin jäseniksi voidaan kutsua myös muita korkeakoulu- ja yliopistotoimijoita sekä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita.

Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin maakuntajohtaja Jaakko Mikkola. Kymen Yrittäjät nimitti korkeakouluyhdistyksen hallitukseen edustajanaan Riitta Hyppäsen ja hänen varamieheksi Hannu Lehtisen.

Muut hallituksen jäsenet ovat Kinnon toimitusjohtaja Martti Husu, Kymenlaakson kesäyliopiston johtaja Elina Ivakko, Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström, Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun rehtori Heikki Saastamoinen.

Tutkimusalojen valinnoissa painotetaan erityisesti Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian mukaisia kärkialoja.
Kymenlaaksossa on käynnissä useita merkittäviä teollisuuden investointiprojekteja, esimerkkeinä Data Center (Google) ja muut uudet projektit. Nämä ja tulevat sijoittumis- tai investointiprojektit tarvitsevat korkeatasoista tutkimusta oman tki-toimintansa tueksi sekä uusien tuotteiden ja yritystoiminnan aikaan saamiseksi. Kymenlaakson kanssa sijoittuvista yrityksistä kilpailevilla seuduilla on olemassa vakiintunutta tki-yhteistyötä yliopistojen kanssa, mikä on ollut näiden seutujen selkeä kilpailuetu.
–Korkeakouluyhdistyksen perustajajäseniksi kutsutut tahot jakavat yhteisen huolen maakunnan tulevaisuudesta. Kymenlaakson korkeakouluyhdistys mahdollistaa rahoituksen kokoajana laajapohjaisemman yliopistotason tutkimuksen rahoituksen saamisen maakuntaan. Yhdistyksen perustamisella tavoitellaan maakunnan tki-menojen lisäämistä vähintään koko Suomen keskitasolle, totesi Mikkola.