19.7.2017 klo 08:06
Uutinen

Kysely akateemisille spin offeille kansainvälistymisestä

Global Spin -projekti kerää tietoja erityisesti akateemisten spin offien kokemista haasteista kansainvälistymispyrkimyksissään. Tarkoitus on tuottaa avoin koulutusmateriaali yritysten käyttöön.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on huomattu, että yksi eniten huolta akateemisille spin offeille aiheuttavista asioista on kansainvälistyminen. Spin off -yrittäjä on taustaltaan yliopistotutkija, jolta usein puuttuu niin tietoa, taitoa kuin oikeata asennettakin kansainvälistymiseen. Tämän vuoksi yrityksen kehittäminen jää usein ohueksi. Tätä puutetta korjaamaan on perustettu Global Spin -hanke, joka keskittyy pääasiassa akateemisten spin offeihin ja niiden kansainvälistymiseen.

Global Spin -hanke on monikansallinen yhteishanke. Sen tavoitteena on vahvistaa akateemisten spin offien, yrittäjien ja pk-yritysten tehokkaaseen kansainvälistymiseen liittyvää strategista päätöksentekoa. Hankkeen päätavoitteena on rakentaa kansainvälinen oppimisympäristö ja työkalupakki verkko- ja mobiilioppimisen teknologiaa hyödyntäen.

Euroopan Unionin tukema Erasmus+ -hanke jatkuu vuoden 2018 loppuun. Global Spin -hankkeen erityisenä kohderyhmänä ovat tutkimussektorista ja korkeakouluista alkunsa saaneet akateemiset spin off -yritykset sekä monikansallisesti toimivat yrittäjät.

Hankkeesta on hyötyä kaikille tehokasta kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille ja niiden työntekijöille sekä alan akateemisille opettajlle, kouluttajille, valmentajille ja opiskelijoille, jotka pyrkivät syventämään kansainvälisen yrittäjyyden osaamistaan.

Global Spin -hankkeessa tuetaan kansainvälisen yrittäjyysosaamisen taitojen kehittämistä yrityksissä. Hankkeessa selvitetään menestyvien monikansallisten yritysten kansainvälistymisstrategioita ja levitetään parhaita käytäntöjä ja kokemuksia jokaisen hyödynnettäväksi. Hankkeen tavoitteena on erityisesti auttaa yrityksiä kaupallistamaan uusia tuotteita ja palveluita sekä rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia yrityksiin.

Hankkeen aikana tuotetaan innovatiivinen ja digitaalinen oppimisympäristö, joka on kaikille avoin. Kansainvälisen oppimisympäristön kehittämisessä huomioidaan erityisesti kansanvälisen yrittäjyyden ja organisaation oppimisen näkökulma, ja sen rakentamisessa hyödynnetään verkko- ja mobiilioppimisen teknologiaa. Virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisvaiheessa oppimisympäristö pilotoidaan ja lopuksi hankkeen aikana kerätty tieto ja kokemukset tiivistetään raportiksi.

Länsi-Suomen Muotoilukeskus Muova on osana Vaasan ammattikorkeakoulua mukana Global Spin -hankkeessa, joka alkoi tammikuussa 2017. Akateemisten yrittäjien ja pk-yritysten kansainvälistymistä pyritään edistämään kuuden maan yhteistoimin.

Osana hanketta on meneillään kysely verkossa, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti akateemiset spin offit mutta myös kansainvälisesti toimivat ja kansainvälistymisestä kiinnostuneet yritykset ja yrittäjät. Kyselyyn toivotaan vastauksia mahdollisimaan pian, kuitenkin 15.8. menessä.

– Verkkokyselyn lisäksi etsimme kansainvälistä kokemusta omaavien yritysten ja kansainvälistymistä suunnnittelevien yritysten henkilöstöstä haastateltavia elokuun alkupuolella tapahtuvaan noin puolesta tunnista tuntiin kestävään haastatteluun. Syvennämme kyselystä nousseita teemoja, kuten kansainvälistymisen ja rekrytoinnin haasteet, hyväksi havaitut käytännöt sekä digitaalisen oppimisympäristön kehittämisen tarpeet ja sisällöt yrityksissä. Kerättyä tietoa hyödynnetään hankkeessa kansainvälisen oppimisympäristön rakentamisessa. Kehittämisvaiheeseen liittyy myös pilotointi. Haastattelusta sekä digitaalisen oppimisympäristön kehittämisestä tai testaamisesta kiinnostuneet voisivat mieluusti olla yhteydessä minuun, kannustaa projektin suunnittelija Anna-Miia Suihkonen.

Voit lähettää Anna-Miia Suihkoselle sähköpostia tästä (käynnistää asennetun sähköpostiohjelman) >>

Englanninkieliseen kyselyyn vastaaminen kestää n. 15 minuuttia, ja kaikki tieto käsitellään luottamuksellisesti ja vain tutkimustarkoituksessa. Klikkaamalla tästä, pääset suoraan kyselylomakkeeseen >>

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat.fi