19.6.2019 klo 12:20
Uutinen

Kysely: Alle kolmannes yrittäjistä tyytyväisiä työehtosopimuksiinsa

Alle kolmannes yrittäjistä on tyytyväisiä alansa työehtosopimuksiin. 84 prosenttia yrittäjistä on sitä mieltä, että työpaikoilla pitäisi olla oikeus sopia toisin kuin työehtosopimuksessa, jos siihen on tarvetta, kertoo tuore Yrittäjägallup.

Syksyllä käynnistyvät neuvottelut uusista työehtosopimuksista. Suomen Yrittäjät kysyi yrittäjiltä työehtosopimuksista. Kantar TNS:n tekemään Yrittäjägallupiin vastasi 1078 yrittäjää.

Vain 2 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että pienten ja keskisuurten yritysten ääni kuuluu riittävästi, kun työehtosopimuksista neuvotellaan. 88 prosentin mielestä ääni ei kuulu tarpeeksi, ja 10 prosenttia ei osannut sanoa.

– Työehtosopimuksia tekevät työnantaja- ja työntekijäliittojen edustajat. Sopimukset koskevat laajalti yleissitovuuden vuoksi myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Niiltä ei kuitenkaan yleensä kysytä, mitä nämä ajattelevat sopimuksista, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen avaa syytä kyselyn tekemiselle.

Tes ei anna riittävästi tilaa paikalliseen sopimiseen

Työehtosopimuksia noudattavilta vastaajilta kysyttiin, kuinka tyytyväisiä he ovat oman alansa työehtosopimukseen. Tyytyväisiä oli alle kolmannes vastaajista: erittäin tyytyväisiä kaksi ja tyytyväisiä 26 prosenttia. Tyytymättömiä oli 17 prosenttia ja erittäin tyytymättömiä viisi prosenttia vastaajista. 42 prosenttia suhtautui tes:iin neutraalisti, yhdeksän prosenttia ei osannut sanoa.

58 prosenttia työehtosopimuksia noudattavista vastaajista oli sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna tarpeeksi mahdollisuuksia sopia paikallisesti. Puolet on sitä mieltä, että työehtosopimus ei anna riittäviä mahdollisuuksia työaikajoustoihin.

– Työehtosopimus, jossa on vain vähän yrityskohtaista liikkumatilaa ei sovi nykymaailmaan, jossa yrityksillä on erilaiset kilpailutilanteet ja tarve palvella asiakkaita, Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkula sanoo.

– Siksi pitää luoda järjestelmä, jossa on lakisääteinen toisin sopimisen oikeus. Se tarkoittaa, että yrityksissä voidaan tarvittaessa sopia toisin kuin työehtosopimukseen on kirjattu.

Samaa mieltä oli 84 prosenttia kyselyn vastaajista.

Muita kiinnostavia aiheita