13.7.2018 klo 11:22
Uutinen

Kysely: Byrokratia ja sääntely uhkaavat Suomen kasvuhaluisia yrityksiä

Kotimaan byrokratia sekä digitalisaatio koetaan meillä suurempana uhkana yrityksen kehitykselle kuin muualla Euroopassa.

Asia käy ilmi kansainvälisen konsulttiyhtiön PwC:n Private Business Survey -raportista. Siinä kartoitettiin yksityissektorin näkemyksiä yrityksen nykyisestä tilanteesta ja tulevaisuudesta. Mukana oli 2 447 yritystä 31 valtiosta Euroopassa, Suomesta 48 yritystä.

Yksityinen sektori on Euroopassa optimistisempi kuin pitkään aikaan. Kaikkein valoisimmin seuraavaan 12 kuukauteen suhtautuvat eurooppalaisista yrityksistä keskisuuret yritykset.

Maittain tarkasteltuna suomalaisissa yrityksissä ollaan optimistisimpia kasvun ja kehityksen osalta. Hienoista kasvua on hakemassa 63 ja merkittävää kasvua 23 prosenttia suomalaisyrityksistä (keskimäärin Euroopassa 48 ja 17 %).

Byrokratiaa pitää purkaa

39 prosenttia selvityksessä mukana olleista yrityksistä on sitä mieltä, että kotimainen sääntely ja byrokratia ovat suurempia uhkia kuin EU-byrokratia (15 %). Suomalaiset ovat Euroopan kärkipäässä byrokratiamurheineen: yli 58 prosenttia yrityksistä mainitsee kotimaan byrokratian vaikutukset yrityksen kasvuun uhaksi, kun ruotsalaisista yrittäjäkollegoista vain 12 % kokee kotimaan sääntelyn haasteena kasvulle.

Sama viestri byrokratiaan tuskastumisesta on tullut jo aiemmin esiin Suomen Yrittäjien teettämissä Yrittäjägallupeissa. 63 prosenttia pk-yrityksistä sanoo työllistävänsä enemmän, jos normeja olisi vähemmän, kertoi maaliskuussa julkaistu Yrittäjägallup. Kantar TNS:n helmi-maaliskuussa tekemään kyselyyn vastasi 1015 pk-yrityksen edustajaa.

Suomen Yrittäjät vaatii, että yritysten sääntelykustannuksia on vähennettävä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Suomen Yrittäjät esittää, että jos uusi sääntely aiheuttaa yritykselle euron lisäkustannuksen, yrityksille koituvia kustannuksia on vähennettävä toisaalla kahden euron verran.

Digitalisaation uhka

Uhkien listalla suomalaisilla tulee byrokratian ja osaavan henkilöstön saamisen jälkeen digitalisaatio PwC:n raportin mukaan. Sitä pidetään suomalaisissa yrityksissä isompana uhkana (46 %) kuin Euroopassa keskimäärin (12 %).

“Digitalisaatio on tämän hetken suurin murros ja mahdollisuus kaiken kokoisille yrityksille. Samalla se saattaa tuntua uhkaavalta, jos yritys ei ole valmistautunut siihen. Muissa tutkimuksissa on selvästi tullut esiin, että kyse ei ole pelkästään teknologian käyttöönotosta, vaan menestyminen edellyttää syvällistä strategista näkemystä ja usein myös yrityksen sisäisen kulttuurin kehittämistä”, Digitalisaation mahdollisuuksia aliarvioidaan, sillä vain vajaa kolmannes nimesi sen tärkeäksi kasvun vauhdittajaksi.

toimitus(at)yrittajat.fi

Koko raportti luettavissa täällä