12.4.2019 klo 15:06
Uutinen

Kysely julkisista hankinnoista

Vastaaminen kestää vain muutaman minuutin!

Hyvä Yrittäjä!

Haluamme parantaa julkisten hankintojen näkyvyyttä ja saavutettavuutta, sekä edistää alueen yrittäjien mahdollisuuksia päästä kiinni julkisiin hankintoihin.Tässä kyselyssä julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan kaupunkien, kuntien, kuntayhtymien, valtion ja muiden julkisten hankintayksiköiden kilpailuttamia tavara- ja tai palveluhankintoja.

Vastaamalla tähän kyselyyn, saamme sinulta arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi. Hankintoja on kolmenlaisia, jotka karkeasti jaoteltuna: 1) kynnysarvon alittavat hankinnat, eli pienhankinnat alle 60 000 euroa. 2) kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat yli 60 000 euroa ja 3) EU hankinnat yli 210 000 (valtio 144 000) euroa.

Kyselyyn vastaaminen kestää vain muutaman minuutin. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Kyselyn tuloksista tehdään kooste, joka julkaistaan Kainuun Yrittäjien toimesta.

Kyselyn tulosten avulla pystymme vaikuttamaan ja parantamaan yhteistoimintaa julkisia hankintoja tekevien tahojen kanssa. Kyselyn toteuttaja on Hankintaneuvonta Kainuu -palvelu.

Vastaa kyselyyn tästä >>