Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

29.3.2018 klo 17:30
Uutinen

Kysely: Moni pk-yritys haluaisi tehdä yhteistyötä startupin kanssa

Suomen Yrittäjien kyselyssä puolet pk-yrityksistä on kiinnostunut tekemään yhteistyötä startup-yrityksen kanssa. Mitä ongelmia yhteistyön tiellä sitten on?

Pk-yritysten ja starupien yhteistyölle on tilausta, mutta siihen ei ole vastaajien mukaan riittävästi aikaa ja muita resursseja eikä kontakteja ja kanavia. Toisaalta yritykset eivät myöskään oikein hahmota minkälaista yhteistyötä voisi tehdä.

Erityisesti fasilitointia toivottiin kyselyn avovastauksissa yhteistyön jouduttamiseksi. Suomen Yrittäjien uusi kasvuyrittäjäverkosto pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen innostamalla pk-yrityksiä kasvamaan ja tarjoamaan tukea kasvupolulla.

Kysely tehtiin sähköpostilla ja siihen vastasi 64 pk-yrittäjää, joista noin puolen yritys on ollut toiminnassa yli 10 vuotta. Kysely ei ole tieteellisesti pätevä ja kattava kuten suurten tutkimuslaitosten tutkimukset 1000 vastaajan otannalla, mutta se on suuntaa-antava ja kertoo tunnelmista.

Neljäsosa tehnyt yhteistyötä

– 37 % vastanneista kokee, että startup-yhteistyö voisi auttaa yritystä kehittymään, 55 % ei osaa sanoa
– 23 % tehnyt startup-yhteistyötä
– 50 % kiinnostunut tekemään yhteistyötä startupin kanssa, 14 % ei ole kiinnostunut
– Yli 40 % kokee pk-startup-yhteistyön olevan Suomessa riittämättömällä tasolla, vain 9 %:n mielestä jossain määrin riittävällä tasolla
– 60 %:llä pk-yrityksistä on myönteinen mielikuva startupeista
– Yhteistyöalueiden Top 3: (1) Myynti ja markkinointi, (2) tietojärjestelmät, (3) tuotekehitys
– 38 % kokee startup-yhteistyön käynnistämisen haastavaksi, vain 14 % ei koe sitä haastavaksi

Mikä kasvuyrittäjäverkosto?

Suomen Yrittäjien uusi kasvuyrittäjäverkosto yhdistää kasvuhaluisia yrittäjiä ympäri maata eri toimialoilta, kokoluokista ja kehitysvaiheista. Verkosto edistää yritysten kasvua ja kansainvälistymistä sekä vahvistaa kasvuhakuisten yrittäjien vertaisverkostoa.

Verkosto myös auttaa kasvuun liittyvän tuen löytymistä ja tarjoamista, laajentaa julkista mielikuvaa kasvuyrittäjyydestä ja tuo esille kasvun esteitä.

Kasvuyrittäjäverkoston johtoryhmään kuuluvat:

Puheenjohtaja

Petri Roininen
Helsingin Yrittäjät ry

Jäsenet

Jouni Anttila
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Artem Daniliants
Helsingin Yrittäjät ry

Jukka Kontula
Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

Niina Koponen
Etelä-Savon Yrittäjät ry

Tiina Latikka

Hämeen Yrittäjät ry

Teemu Polo

Petri Salminen
Keski-Suomen Yrittäjät ry

Petri Tuomela
Akateemiset Yrittäjät AKY ry

SY:n toimiston vastuuhenkilö
verkostopäällikkö Aicha Manai

Työvaliokunnan edustaja
Jaakko Männistö

Varsinais-Suomen Yrittäjät ry

toimitus(at)yrittajat.fi