Näin yrittäjät sijoittavat
Yrittäjät säästävät mielellään kuukausittain, kertoo tuore kysely. Kuva: Getty Images

Kysely paljastaa: Näin paljon yrittäjä säästää pahimman varalle – Nainen laittaa sivuun selvästi vähemmän 

LähiTapiolan teettämän kyselyn mukaan yrittäjät suhtautuvat säästämiseen sitä positiivisemmin, mitä nuorempia he ovat. Naiset säästävät miehiä vähemmän.

Tuoreen kyselyn mukaan yrittäjät säästävät tai sijoittavat innokkaimmin, kun yritys työllistää yli 20 henkilöä.

LähiTapiolan kyselyn tulosten perusteella 68 prosenttia yrittäjistä säästää tai sijoittaa säännöllisesti. Taloudellinen varautuminen on sitä suurempaa, mitä nuorempi yrittäjä on. Kolme neljästä alle 30-vuotiaasta kertoo säästävänsä säännöllisesti, 50–59-vuotiaiden keskuudessa näin tekee vajaat kaksi kolmasosaa (61 %).

– Onneksi suurin osa yrittäjistä säästää, sillä säästäminen ja varsinkin sijoittaminen ovat oivia tapoja kartuttaa varallisuutta. Tähtäimessä voi olla esimerkiksi parempi taloudellinen tilanne eläkkeellä. On myös selvää, että puskurin rakentaminen itselle ja yritykselle lisää kriisinsietokykyä sekä turvaa yritystoiminnan jatkuvuutta, LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen sanoo.

Kyselyn mukaan länsisuomalaiset yrittäjät ovat erityisen innokkaita sijoittajia. Heistä kolme neljästä säästää. Kaupunkimaisissa kunnissa asuvien yrittäjien innokkuus säästämiseen on hieman suurempaa kuin maaseutumaisissa kunnissa asuvien keskuudessa.

Suurempien yritysten yrittäjillä sijoittaminen ja säästäminen yleistyy. Ääripään muodostavat tässä itsensä lisäksi enintään yhden henkilön työllistävät (64 prosenttia sijoittaa) ja ne, joilla on yli 20 työntekijää yrityksessään (83 %).

Naiset säästävät miehiä vähemmän

Suosituin summa säästämisessä tai sijoittamisessa on kyselyn mukaan 50–100 euroa kuukaudessa. Tämän summan sivuun laittaa lähes joka neljäs heistä, jotka ilmoittavat säästävänsä tai sijoittavansa säännöllisesti.

Naisyrittäjien säästämät tai sijoittamat summat ovat pienempiä kuin miesyrittäjien. Naisten suosituin summa on enintään sata euroa, kun taas miesyrittäjistä joka toinen säästää tai sijoittaa kuukausittain 300 euroa tai enemmän.

Suurempien yritysten vetäjät säästävät suurempia summia: yli 20 henkeä työllistävistä yrittäjistä enemmistö eli hieman yli puolet laittaa säästöön tai sijoittaa vähintään tuhat euroa kuukaudessa. Noin neljäsosalla summa on yli 3 000 euroa. Keskimäärin yrittäjät säästävät isompia summia vasta, kun talouden bruttotulot kasvavat. Yli 3 000 euroa kuussa säästävät kertovat bruttovuosituloikseen yli 100 000 euroa.

– Kuukausisäästäminen on älykäs tapa säästää. Viimeaikaiset kriisit ovat nostaneet esille uuden ilmiön, yhä kasvavan yritysten kuukausisäästämisen. Yrittäjät ovat kriisien aikana havahtuneet siihen, että henkilökohtaisen varapuskurin lisäksi tarvitaan puskuria myös yritystä kohtaaviin yllättäviin tilanteisiin. On hyvä pohtia, paljonko yrityksen säännöllisestä kassavirrasta voisi laittaa varapuskurin rakentamiseen ja yllättäviin tilanteisiin, Veikko Salonen sanoo.

Rahastoihin ja tilille säästäminen suosiossa

Kyselyn mukaan suosituin tapa on sijoittaa rahastoihin. Näin tekee hieman yli puolet vastaajista (55 prosenttia). Tilille säästää puolet vastaajista, ja suorat osakesijoitukset ovat kolmanneksi suosituin tapa tehdä sijoituksia. Miehet ovat naisiin verrattuna piirun verran innokkaampia sijoittamaan suoriin osakkeisiin, kiinteistöihin ja metsään.

Yrittäjien keskuudessa suosituinta on säästää eläköitymisen varalle. Pieneen eläkkeeseen varautuu kaksi kolmasosaa säännöllisesti säästävistä vastaajista. Omaan työkyvyttömyyteen varautuu vajaa puolet.

– Kyselyn tekemisen jälkeen pintaan ovat nousseet kohonnut inflaatio ja sen seurauksena nouseva korkotaso. Osa yrittäjistä tuntee konkreettisesti toiminnassaan myös Ukrainan sodan vaikutukset. Tutkimuksen positiivinen anti oli se, että yrittäjät varautuvat näihin tilanteisiin varsin hyvin ja taloudellisen kantokykynsä mukaisesti. Ja tämä trendi on selkeästi kasvussa, Salonen sanoo.

LähiTapiola teetti Yrittäjien Arjen katsaus -kyselyn Kantar TNS:llä helmikuussa 2022. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yrittäjänä toimivat. Kyselyyn vastasi 502 yrittäjää ajalla 4.–20.2.2022. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 4,4 prosenttiyksikköä.

Toimitus
Toimitus