– Palvelusetelin avulla asiakkaat voivat valita itselleen haluamansa palveluntuottajan nopeasti ja sujuvasti, esimerkiksi meidän tapauksessamme itselleen mieleisen loppuelämän kodin, hoitokodin toimitusjohtaja Anne Kangas sanoo. Kuva: Pixhill
8.12.2021 klo 09:17
Uutinen

Kysely vahvistaa yrittäjän näkemyksen – ”Palvelusetelillä hoitoon nopeasti ja sujuvasti”

Suomen Yrittäjät esittää palvelusetelien laajaa käyttöönottoa tulevilla hyvinvointialueilla.

Suomen Yrittäjien tuoreen palveluseteliselvityksen mukaan palveluiden saatavuuden parantaminen ja asiakkaan vapaus valita ovat tärkeimmät perusteet setelin käyttöönotolle.

– Palvelusetelillä asiakas pääsee hoitoon nopeasti ja sujuvasti. Jonot lyhenevät ja yrittäjät saavat mahdollisuuden tarjota palveluitaan, sanoo Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n toimitusjohtaja Anne Kangas.

– Palvelusetelin avulla asiakkaat voivat valita itselleen haluamansa palveluntuottajan nopeasti ja sujuvasti, esimerkiksi meidän tapauksessamme itselleen mieleisen loppuelämän kodin, Kangas jatkaa.

Tulevan sote-uudistuksen keskeinen tavoite on palveluiden parempi saatavuus ja lyhyemmät jonot. Suomen Yrittäjien koko Suomen kattava selvitys Parempaa hoitoa palvelusetelillä kertoo, että neljä viidestä sairaanhoitopiiristä on tehnyt viime vuosina strategisen valinnan setelin käytön lisäämiseksi.

– Palvelusetelien lisääminen on täysin tulevien sote-päättäjien käsissä. Palvelusetelien käytöstä on kirjattava kunnianhimoisesti ja selkeästi hyvinvointialueiden palvelustrategioihin, kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen Suomen Yrittäjistä toteaa.

Sote-alan yrityksiä on Suomessa noin 18 200. Niistä neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä. ​​​

– Palvelusetelillä pientenkin sote-yritysten ammattitaito ja resurssit saadaan suomalaisten käyttöön. Seteli on erinomainen keino sote-yritykselle tarjota palveluita sote-alueelle, Matikainen jatkaa.

Palvelusetelillä tarkoitetaan käytännössä kunnan tai kuntayhtymän ja jatkossa hyvinvointialueen maksusitoumusta. Sitoumus korvaa yrityksen tuottamasta palvelusta ennalta määrätyn osuuden, joka on palvelusetelin arvo.

Kustannukset viimein läpinäkyviksi

Kyselyn vastauksista käy ilmi, että kustannussäästöt eivät ole olleet julkiselle sektorille merkittävä peruste palvelusetelin käyttöönotossa.

– Palveluseteli on varsin kustannustehokas tapa tuottaa palveluita, vaikka julkinen sektori on välillä toista mieltä. Jos julkinen sektori laskisi hintalappunsa samoilla perusteilla kuin yksityinen sen joutuu tekemään, kävisi selväksi yksityisen sektorin kustannustehokkuus, Yrittäjien kunta- ja elinkeinoasioiden päällikkö Tanja Matikainen sanoo.

Palvelusetelin osuus oli viime vuonna vain 1,15 prosenttia kaikista sote-menoista.

Tarvitaan välittömästi yhtenäinen ja läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jolla yksityisen ja julkisen hintaa voidaan vertailla. Huomioon on otettava kaikki kustannukset kiinteistöistä hallintoon, Matikainen sanoo.

Suomen Yrittäjät lähetti palvelusetelien käyttöä koskevan kyselyn kaikkiin yli 20 000 asukkaan kuntiin, kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja niille kuntayhtymille, jotka järjestävät kaikki kuntien perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut niiden puolesta. Vastaus saatiin 53 organisaatiosta.

Toimitus
Toimitus