4.4.2018 klo 16:56
Uutinen

Lääkäripalveluyritykset: Näillä 10 konstilla parannetaan soten tuottavuutta

Lääkäripalveluyritykset (LPY) listasi kymmenen asiaa, joilla parannetaan sote-palvelujen tuottavuutta. LPY uskoo, että tuottavuus paranee kilpailun lisäämisellä.

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) toteaa, että vain järjestelmän tuottavuutta parantamalla on mahdollista saavuttaa sote-uudistuksen kaikki keskeiset tavoitteet.

Tuottavuus paranee palvelujen tuottajien välisen kilpailun lisäämisellä, LPY toteaa.

– Sote-uudistuksen taloudellisen tavoitteen saavuttamista on kritisoitu erityisen paljon. Olemme listanneet kymmenen erilaista asiaa, joiden myötä on mahdollista parantaa tuottavuutta koko sote-palvelujärjestelmässä, sanoo LPY:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen.

Yksi sote-uudistuksen tavoitteesta on hillitä kustannuksia vuoteen 2029 mennessä niin, että soteen kuluu silloin kolme miljardia euroa vähemmän vuodessa kuin nyt arvioidaan.

LPY jätti keskiviikkona eduskunnan talousvaliokunnalle kirjallisen lausunnon hallituksen esityksestä sote-valinnanvapauslaiksi.

Ohessa tiivistelmä Lääkäripalveluyritysten 10 kohdan listasta.

Keinoja tuottavuuden parantamiseksi

1. Järjestämisvastuun keskittäminen

2. Rahoitusjärjestelmän yksinkertaistaminen

3. Markkinoiden avaaminen

4. Etäpalveluiden hyödyntäminen

5. Palveluntuottajien kilpailu/yksikköhintojen lasku

6. Uudet tutkimusmenetelmät ja tekoäly

7. Nopea ja oikea-aikainen hoitoonpääsy

8. Järkevä ammattilaisten välinen työnjako

9. Digitalisaation hyödyntäminen

10. Mahdollisuus nostaa investointien käyttöastetta

LPY esittää muutoksia lakiesitykseen

Lääkäripalveluyritykset ry esittää useita muutoksia lakiesitykseen.

LPY:n mielestä sote-keskuksille asetettu vaatimus laillistetun sosiaalialan ammattilaisen palkkaamisesta työsuhteeseen johtaa yliresurssointiin ja kustannusten nousuun. Suun terveydenhuollon korvausmalli ei myöskään ole LPY:n mukaan toimiva.

Sote-keskuksilta on edellytetty kahden lääketieteellisen erikoisalan sisällyttäminen palveluvalikoimaan. Tämä vaatimus nostaa LPY:n mukaan kynnystä perustaa sote-keskuksia sekä johtaa palvelutuotannon keskittymiseen ja lähipalveluiden etääntymiseen.

toimitus(at)yrittajat.fi