31.3.2021 klo 13:02
Uutinen

LAB-ammattikorkeakoulu tarjoaa monipuolista apua yrittäjille

LAB-ammattikorkeakoulu haluaa tiivistää yhteistyötä eteläkarjalaisten yritysjärjestöjen sekä kauppakamarin kanssa.

”LAB tarjoaa yrityksille runsaasti erilaisia palveluita, joita yritykset voivat hyödyntää. Esimerkiksi Business Mill -yrityshautomo tarjoaa maksuttomia asiantuntijapalveluita, opiskelijat voivat tehdä yrityksille projekteja tai harjoittelujaksoja ja kampuksilla on tarjolla monialaisia testaus- ja laboratoriopalveluita”, LAB-ammattikorkeakoulun vararehtori Henri Karppinen summaa.

LAB-ammattikorkeakoulu teetti eteläkarjalaisille yrityksille kyselyn yrityksiä kiinnostavista palveluista ja LABin palveluiden tunnettavuudesta. Vastausten perusteella eniten kiinnostusta herättävät opiskelijatyöt, eli esimerkiksi opiskelijan yritykselle tekemä opinnäytetyö tai muu projektityö tai opiskelijaharjoittelu. Myös markkinoinnin, myynnin ja palvelutoiminnan kehittäminen ja erilaisten digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja soveltaminen nousivat vastauksissa kärkisijoille.

”Koronan vuoksi perinteistä yritysyhteistyötä ei ole voitu nyt LAB-ammattikorkeakoulun ensimmäisenä vuonna tehdä siinä mittakaavassa kuin toivoimme. Halusimme sen vuoksi selvittää, millaisia kehitystarpeita yrityksillä on ja kuinka voimme olla niissä avuksi”, Karppinen sanoo.

Etelä-Karjalan yrittäjien toimitusjohtaja Jami Holtari muistuttaa, että kriisi on iskenyt suurella voimalla erityisesti yksinyrittäjiin sekä mikroyrittäjäkenttään. Yrittäjillä on halua kasvaa, innovoida ja kehittää toimintaansa, mutta konkreettiset keinot siihen puuttuvat. ”Nyt tarvitaan oppilaitostenkin apua, ja LAB on maakunnan toimijoista paras auttamaan yrityksiä uuteen nousuun”, Holtari sanoo.

Kyselyyn vastasi kaiken kokoisia yrityksiä jokaisesta Etelä-Karjalan kunnasta. Vastaajista 70 prosenttia oli tietoisia LABin tarjoamista yrityspalveluista ja 28 prosenttia oli jo tehnyt jonkinlaista yritysyhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

”LABin yrityksille tarjoamien palveluiden ehdottomana vahvuutena on tilannetaju: tarjotaan sitä, mistä yrityksissä kulloinkin on kysyntää”, Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen toteaa. Hän kertoo ilahduttavan suuren joukon kauppakamarin yrityksistä jo käyttävän LABin palveluita, mutta rohkaisee yhä useampia olemaan yhteydessä oppilaitoksen edustajiin, ja pitämään kynnyksen LABin suuntaan matalana.

Lisätietoja:
Vararehtori Henri Karppinen, LAB-ammattikorkeakoulu, henri.karppinen@lab.fi , 040 631 3800
Toimitusjohtaja Jami Holtari, Etelä-Karjalan yrittäjät ry, jami.holtari@yrittajat.fi , 040 055 1435
Toimitusjohtaja Mika Peltonen, Etelä-Karjalan kauppakamari ry, mika.peltonen@kauppakamari.fi , 040 513 4490