20.2.2019 klo 10:27
Uutinen

Lähde mukaan kummiyrittäjäksi

”Kummiyrittäjyys mahdollistaa yritykselle joustavan ja palkitsevan tavan toteuttaa yhteiskuntavastuuta.”

Koulu tarvitsee tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin verkostoja ympäröivään yhteiskuntaan. Yrittäjä, auttaisitko sinä nuoria tutustumaan työelämään, yrittäjyyteen ja työelämässä tarvittaviin taitoihin?

Kummitoiminta voi olla esimerkiksi vierailuja puolin ja toisin, erilaisia pieniä toimeksiantoja yrityksen tarpeisiin tai jotakin muuta yhteistyötä (esim. tet-paikan tarjoaminen oppilaille). Tapaamisia yrittäjän ja kummiluokan välillä on 1-2 krt./ vuosi. Tarkoitus on, ettei projekti käy liian raskaaksi kummallekaan osapuolelle.

Kummius alkaa tapaamisella koulun yhteyshenkilön kanssa, jolloin sovitaan toiminnasta ja aikatauluista. Tämän jälkeen yrittäjä/t vierailevat luokissa ja seuraavaksi luokka pääsee vierailemaan yrityksessä. Tämän ns. tutustumiskierroksen jälkeen opettaja, luokka ja yrittäjä määrittelevät yhdessä jatkon. Kummiyrittäjänä toimimiselle ei ole mitään tiettyä kaavaa, jokainen yrittäjä voi määrittää sen itselleen sopivaksi.

Mitä sinä yrittäjänä kummitoiminnasta hyödyt?

– Tutustut tulevaisuuden työntekijöihin. Olet mukana kehittämässä heidän osaamistaan, asennettaan ja työelämätaitoja ja parannat näin heidän mahdollisuuksiaan työllistyä ja löytää oma juttunsa.

– Voit viedä tietoa työelämän tarpeista kouluun – opetetaanko siellä sinun mielestäsi oikeita asioita?

– Teet yritystäsi ja työpaikkaasi tunnetuksi. Saat tilaisuuden verkostoitua muiden yrittäjyyskasvatuksen toimijoiden kanssa ja osallistut kunnan elinvoimaisuuden kehittämiseen. Luot sosiaalista pääomaa.

– Saat lapsilta ja nuorilta tuoretta näkökulmaa ja ideoita oman toimintasi kehittämiseen.

Lämpimin terveisin: Liperin koulun yrittäjyyskasvatustiimin väki.

Lisätietoja antaa: Y-tiimin pj. Pia Eskman, p. 040 772 6662 pia.eskman@edu.liperi.fi

vt. rehtori Virpi Eronen, p. 040 825 6858 virpi.eronen@edu.liperi.fi