3.2.2022 klo 08:34
Uutinen

Lähitulevaisuuden näkymät varovaisen positiiviset päijäthämäläisissä yrityksissä

Pk-yritysten enemmistöllä on rauhallisen odottavat tulevaisuudennäkymät, kertoo Päijät-Hämeen Yrittäjien tuore suhdannekysely. Sopeutustoimille ei ole suurimmassa osassa yrityksiä tarvetta. Investointitarpeita on merkittävästi, mutta osaavan työvoiman saatavuuden haasteet ovat osittain jarruna.

Päijät-Hämeen Yrittäjät toteutti 18.–31.1.2022 päijäthämäläisille yrityksille suhdannekyselyn, johon vastasi 250 yritystä eri aloilta. Kyselyllä kartoitettiin yritysten yleisiä tulevaisuuden näkymiä, mahdollisia sopeuttamistarpeita sekä investointi- ja rekrytointitarpeita.

Yli puolella vastanneista yrityksistä tulevaisuuden näkymät näyttävät samalta kuin ennenkin. Hyvältä tulevaisuus näyttää noin neljänneksellä vastanneista yrityksistä. 15 prosenttia kertoi näkymien olevan huonommat kuin aikaisemmin; erittäin huonoksi tulevaisuuden arvioi 7 prosenttia vastaajista.

-Positiivista on kyselyn iso vastaajamäärä, se kertoo ensinnäkin siitä, että yrityksillä on tarvetta kertoa näkymistään ja vahvistaa samalla tulosten merkitystä, sanoo Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo.

Vastanneista suurin osa oli palvelualalta (20 %), teollisuutta edusti 13 % vastaajista sekä tukku- ja vähittäiskauppaa 12 %. Vastanneista suurin osa oli yksinyrittäjiä (37 %), 2–5 henkeä työllistäviä oli 34 prosenttia vastaajista ja 6–10 henkeä työllistäviä 13 prosenttia.

Sopeuttamistoimenpiteille ei suurta tarvetta

Valtaosalla vastanneista yrityksistä (71 %) ei tällä hetkellä ole yrityksen toiminnan sopeuttamistarpeita. Kuitenkin lomautuksille ja työaikajärjestelyille on edelleen tarvetta osassa yrityksistä. 10 % vastaajista koki tarpeelliseksi tehdä muita toimenpiteitä kuten kulujen karsimista, palkkajoustoa, toiminnan supistamista tai jopa yrityksen lopettamista. Yksikään yritys ei kuitenkaan ole irtisanomassa henkilöstöä. – Hienoa huomata, ettei irtisanomistarpeita ole kyselyn mukaan lainkaan ja sopeuttamistarpeitakin vain vähäisemmässä määrin. Tämä vahvistaa näkemystä alueen elinvoiman suunnasta, toteaa Vihervirta-Vuontelo.

Investointitarpeita on monella, rekrytointitarpeet vaihtelevat

Laite-, koulutus-, tai tuoteinvestointeja aikoo tai mahdollisesti aikoo tehdä 62 % vastaajista lähitulevaisuudessa.
Kysymykseen rekrytointitarpeista 27 % vastasi, että uusille työntekijöille on tarvetta ja aikovat myös rekrytoida lähiaikoina. Vastanneista 11 prosentilla olisi tarvetta uusille työntekijöille, mutta eivät aio rekrytoida. Suurimmat syyt siihen, että ei rekrytoida, vaikka olisi tarvetta, ovat osaavan työvoiman puute ja uuden henkilön palkkaamisesta aiheutuvat kulut. 62 % ilmoitti, että rekrytointitarpeita ei ole. – Kyselyn avoimissa kommenteissa nousi esiin myös epävarmuus tulevasta, jota emme voi sivuuttaa. Viranomaisviestintä koetaan epäselväksi ja tähän toivotaan selkeyttä. Myös tarve yhteiskunnan avaamiselle on suuri, sanoo Vihervirta-Vuontelo.

Lisätiedot:
Heta Vihervirta-Vuontelo, toimitusjohtaja Päijät-Hämeen Yrittäjät, puh. 0400 854 995