15.1.2018 klo 14:56
Uutinen

Laki mahdollistaa pankkitileihin kytkettyjä uusia palveluita – Finanssivalvonta jarruttaa

Palveluntarjoajien, kuten pankkien, on nykyisin sallittava pääsy maksutileille myös muiden palveluntarjoajien välityksellä. Visa tai MasterCardista ei enää saa veloittaa lisämaksua.

Oikeusministeriön mukaan asiakas voi siten jatkossa esimerkiksi käynnistää tilisiirron pankkitililtään tai saada tilitietoja pankkitileistään muun palveluntarjoajan kuin tiliä pitävän pankin välityksellä. Maksupalvelulaki koskee 13. tammikuuta alkaen myös muiden kuin maksutilejä pitävien palveluntarjoajien tarjoamia maksutoimeksiantopalveluita ja tilitietopalveluita.

Tosin HS.fi kertoi 10. tammikuuta Finanssivalvonnan kannasta, jonka mukaan pankkitunnuksia ei saa vielä syöttää mihinkään muualle kuin pankkien omiin tunnistautumispalveluihin.

Kortilla, verkkopankissa tai puhelimella

Maksupalvelulain muutokset johtuvat EU:n uudesta maksupalveludirektiivistä. Direktiivi pyrkii lisäämään kilpailua sekä parantamaan maksamisen turvallisuutta ja kuluttajansuojaa. Maksupalveludirektiivi koskee muun muassa kortilla, verkkopankissa ja puhelimella tehtäviä maksuja.

Lain soveltamisala laajenee muiltakin osin. Laki koskee jatkossa esimerkiksi nykyistä laajemmin sellaisia matkapuhelimella toteutettavia maksuja, jotka peritään liittymää koskevan laskun yhteydessä. Poikkeuksena ovat eräät enintään 50 euron määräiset maksut, joiden yhteismäärä ei ylitä 300 euroa kuukaudessa.

Tavallisista luottokorteista ei saa periä lisämaksua

Laissa säädetty maksupalvelun käyttäjän huolimattomuuteen perustuva vastuu rajoitetaan jatkossa enintään 50 euroon tilanteissa, joissa maksuvälinettä, esimerkiksi luottokorttia, on käytetty oikeudettomasti. Nykyisin vastaava summa on 150 euroa. Rajoitus ei jatkossakaan koske tilanteita, joissa on menetelty tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Lisämaksujen veloittamista kuluttajilta tiettyjen maksutapojen käyttämisestä rajoitetaan. Käytännössä lisämaksua ei saa periä esimerkiksi, kun kuluttaja käyttää maksamiseen tavallisimpia pankki- ja luottokortteja eli Visaa tai MasterCardia.

Palveluntarjoajien on yleensä käytettävä asiakkaan vahvaa tunnistamista esimerkiksi sähköisen maksamisen yhteydessä. Tätä koskevat maksupalvelulain uudet säännökset tulevat kuitenkin voimaan vasta myöhemmin.

Niiden voimaantulo riippuu komission asetuksista, joilla määrätään vahvan tunnistamisen tarkemmasta sisällöstä ja tunnistusvaatimuksesta esimerkiksi pien- ja lähimaksamisen osalta myönnettävistä poikkeuksista. Palveluntarjoaja, joka ei käytä vahvaa tunnistamista, on toisaalta jo 13. tammikuuta 2018 lukien yleensä vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä.

toimitus (at) yrittajat.fi