16.11.2018 klo 14:52
Uutinen

Lakiesitys tilitarkastusvelvollisuuden poistamisesta kaatui – ”Pk-yrittäjät nääntyvät hallintotaakan alle”

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt asettaa lähiaikoina työryhmän valmistelemaan varsinaista tilintarkastusta kevyemmän, lakisääteisen tarkastuksen mahdollisuutta pienille yrityksille.

Hallitus on päätynyt lausuntopalautteen vuoksi siihen, ettei se anna eduskunnalle lakiesitystä, joka olisi poistanut tilintarkastusvelvollisuuden mikroyrityksiltä kokonaan.

Suomen yrittäjät on ollut vahvasti uudistuksen kannalla ja ajanut tilintarkastusvelvollisuuden poistamista mikroyrityksiltä. Aikaisemmin lakiehdotuksen läpimenoa on pidetty varmana.

– Tämä oli valitettava päätös. Suomi jatkaa Euroopan toiseksi alhaisimmalla tilintarkastusrajoilla Maltan jälkeen. Ei tarvitse ihmetellä, miksi moni pk-yrittäjä kokee nääntyvänsä hallintotaakan alle. Suomessa kasvuhakuisten yritysten määrä laskee, vaikka talous kasvaa. Olisin toivonut, että TEM:ssä ymmärrettäisiin, että tälle on syynsä, joista yksi on liika hallinnollinen taakka. Suomessa on taipumus säätää kansallisesti kireämmät säännöt kuin EU edellyttää. Annamme muille kilpailuetua. Tämä on siitä malliesimerkki. Laskun maksaa yrittäjä ja hänen asiakkaansa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Hallitus sitoutui kevään puoliväliriihessä edistämään yrittäjyyttä siten, että Suomessa nostetaan lakisääteisen tilintarkastuksen rajoja. On valitettavaa, että tästä yhteisestä tahtotilasta livetään, Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen sanoo.

Lakihankkeesta vastaava työministeri Jari Lindström toteaa, että esitystä tilintarkastusrajojen korottamiseksi on sekä kannatettu että vastustettu.

– Esitystä ei ole perusteltua viedä sellaisenaan eteenpäin, sillä vastustamisen takana on aiheellisia huolia. Nykytila on kuitenkin huono, sillä perinteinen tilintarkastus on usein ylimitoitettu pienille yrityksille. Tarvitsemme työryhmän selvittämään kevyempää tarkastusta, jollaista on eri muodoissa otettu käyttöön useassa EU-maassa, Lindström kommentoi.

Hallituksen esitysluonnos oli lausuntokierroksella syyskuussa. Kriittisimmän lausuntopalautteen mukaan lakimuutos vaarantaisi muun muassa harmaan talouden torjuntatyötä ja taloudellisen raportoinnin luotettavuutta. Moni lausunnonantajista esitti kuitenkin kannattavansa kevyemmän tarkastusmuodon selvittämistä mikro- tai pienyrityksille.

Työryhmä selvittämään kevyemmän tarkastuksen mahdollisuutta

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan virkamiehistä ja etujärjestöjen edustajista koostuva työryhmä saa tehtäväkseen selvittää tilintarkastajan tekemän kevyemmän tarkastuksen mahdollisuutta varsinaisen tilintarkastuksen sijaan, mutta myös tarkistaa nykyisiä rajoja velvollisuudelle valita tilintarkastaja. Lisäksi sen tulee ottaa huomioon sääntelyn vaikutukset harmaaseen talouteen sekä vuonna 2007 tilintarkastuslakiin tehtyjen muutosten vaikutukset.

Vuonna 2007 niin sanotusta maallikkotilintarkastuksesta luovuttiin, mutta velvollisuus auktorisoidun tilintarkastajan käytölle asetettiin entistä paljon pienemmille yrityksille.

Kirjanpitolain mukaan yritys on mikroyritys, jos se täyttää kahdella peräkkäisellä tilikaudella korkeintaan yhden seuraavista ehdoista: liikevaihto on 700 000 euroa, taseen loppusumma 350 000 euroa ja henkilömäärä keskimäärin kymmenen.

Tällä hetkellä voimassa olevan lain mukaan vain kaikkein pienimmät yritykset on vapautettu pakollisesta tilintarkastuksesta Suomessa.